Απάντηση Επάρχου Καρπάθου ΗΝ Κάσου στην επιστολή κατοίκων Απερίου για τα ανεπιτήρητα παραγωγικάζώα

Απάντηση Επάρχου Καρπάθου ΗΝ Κάσου στην επιστολή κατοίκων Απερίου για τα ανεπιτήρητα παραγωγικάζώα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-Η.Ν.ΚΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ.