Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου: Προτάσεις για διεύρυνση αρμοδιοτήτων και βελτίωση της λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου - Ηρωικής Νήσου Κάσου

Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου: Προτάσεις για διεύρυνση αρμοδιοτήτων και βελτίωση της λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου - Ηρωικής Νήσου Κάσου