Συγχαρητήριο μήνυμα της Επάρχου Καρπάθου-ΗΝ Κάσου για την αναγόρευση του Πανεπιστημιακού καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη

Συγχαρητήριο μήνυμα της Επάρχου Καρπάθου-ΗΝ Κάσου για την αναγόρευση του Πανεπιστημιακού καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη