Η Έπαρχος Καρπάθου για το Λιμάνι: "καμιά καθυστέρηση, να προχωρήσουν οι μελέτες για το Γαρόνησο".

Η Έπαρχος Καρπάθου για το Λιμάνι: "καμιά καθυστέρηση, να προχωρήσουν οι μελέτες για το Γαρόνησο".
Η Έπαρχος Καρπάθου-Η.Ν.Κάσου αφού επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδ/σου κ. Παπαοικονόμου Β. σχετικά με το λιμάνι της Καρπάθου στη συνέχεια απέστειλε την παρακάτω επιστολή, κοινοποιώντας την και στον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Θ. Νισύριο.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Κοινή διαπίστωση είναι για όλους ,ότι το νησί της Καρπάθου έχει ανάγκη από σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις .
Οι υπάρχουσες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν πλέον τις αυξανόμενες ανάγκες του νησιού
μας .
Όπως συμβαίνει τελευταία σε πολλά θέματα, και γι’ αυτό το θέμα έχουν εκφραστεί απόψεις διαμετρικά αντίθετες (π.χ. νέο λιμάνι, ή επέκταση του υπάρχοντος προς Βορρά ή προς Νότο).
Δεν είναι στόχος του παρόντος σημειώματος να αναφερθούμε σε αυτή την σύγχρονη
κακοδαιμονία του τόπου μας.
Άλλωστε, τη λύση της κατασκευής του νέου λιμανιού στη Γαρονησο προέκριναν
1. Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.) με το 5-4-
2017 έγγραφο που προς την CNWAY.
2. Το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. όπου εγκρίθηκε με την απόφαση 120/2017
(ΑΔΑ:60ΤΑΟΡΙΩ-3ΚΤ).
3. Το Δ.Σ. του Δήμου Καρπάθου το οποίο σε δύο συνεδριάσεις
Α. ) έχει εγκρίνει τη συνέχιση της μελέτης (απόφαση 229/24-11-2017 ΑΔΑ: 6ΙΡΙΩΕ0-Φ40) και
β. ) εμμένει στην προηγούμενη απόφαση και περιμένει της οριστική απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ
(απόφαση 29/20-02-2019
Πού βρισκόμαστε σήμερα
Η μελέτη που προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2007 έχει ωριμάσει
έχοντας εξεταστεί:
από 2 συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ., της 65 ης /25-01-2016 (ΑΔΑ:7ΑΖΘ4653ΠΩ-ΨΓΜ) και της 75 ης /31-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΜΤ4653ΠΩ-ΠΜ3)
όπου ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία ( εκπόνηση μελέτης κυματικής διαταραχής), ώστε να ληφθεί απόφαση
και σε καμία περίπτωση δεν συζητήθηκε η δημιουργία λιμένα σε άλλη θέση ή νέα λύση εκτός από την προταθείσα .
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ,
είναι ανάγκη να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η αποδοχή της εκπόνησης συμπληρωματικής μελέτης κυματικής διαταραχής και Π.Π.Π.Α
από το ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. , ώστε να προωθηθούν από την υπηρεσία Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου προς συζήτηση στην Ε.Σ.Α.Λ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που είναι το αρμόδιο όργανο έγκρισης της μελέτης .
Η συγκυρία δεν μας επιτρέπει άλλη καθυστέρηση ,γιατί :
1) Είναι γεγονός ότι θα προχωρήσει
(Υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις )
2) Η μελέτη (14 ετών) είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συγχρόνων λιμενικών
εγκαταστάσεων
3) Είναι Μελέτη που λύνει και αναδεικνύει το παραλιακό μέτωπο των Πηγαδίων
4) Είναι Μελέτη χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου .
Η επίλυση τέτοιων ζωτικών προβλημάτων απαιτεί συνεργασίες και κοινές προσπάθειες
μακροχρόνιες και επίπονες.
Τα προβλήματα δεν μπορούν να περιμένουν.
Όσο παραμένουν άλυτα, χάνουν πολιτικά όσοι διατηρούν για τον εαυτό τους το δικαίωμα του καταγγέλλοντος μόνο, αλλά προ παντός χάνει η τοπική μας κοινωνία και οικονομία.
Με εκτίμηση,
Η Έπαρχος Καρπάθου – Ηρωϊκής Ν. Κάσου
Καλλιόπη Νικολαΐδου