Η Άμεση στελέχωση της υποδιευθ. Ασφαλείας Καρπάθου προτεραιότητα της Επάρχου

Η Άμεση στελέχωση της υποδιευθ. Ασφαλείας Καρπάθου προτεραιότητα της Επάρχου

Συναντήσεις στο γραφείο της είχε σήμερα το πρωι, 30 Μαρτίου 2022, η Έπαρχος Καρπάθου & Κάσου, κα Νικολαίδου, με τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Καληωράκη, τον Χωρικό Αντιπερειφεριάρχη κ. Ευστρατίου και τον Πρόεδρο του Φυτωρίου, κ Λουλού.

Από τα θέματα που ξεχωρίζουν ήταν η Άμεση στελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος , καθώς και προβλήματα της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο Χωρικός Αντιπερειφεριάρχης κ Ευστράτιου επισκέφτηκε το ανακαινισμένο τμήμα των Μεταφορών στο Επαρχείο Καρπάθου. Επίσης  ο Πρόεδρος του Φυτωρίου, κ Λουλού, είχε συνάντηση με τους εκπαιδευτικός για διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα.