Επισημάνσεις Επ. Καρπάθου-Η.Ν. Κάσου κας. Καλ. Νικολαΐδου για το σχ. Ν. « ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

 Επισημάνσεις Επ. Καρπάθου-Η.Ν. Κάσου κας. Καλ. Νικολαΐδου για το σχ. Ν. « ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
Η Έπαρχος Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου αφουγκραζόμενη τις δυσκολίες ,τα προβλήματα και την ανησυχία των συμπολιτών μας σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου
                                  « ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
ενημέρωσε αρμοδίως τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο, κατέθεσε τις παρατηρήσεις της στη σχετική διαβούλευση του σχεδίου νόμου και απέστειλε την παρακάτω επιστολή στους:
• Υπουργό Επικρατείας κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη ,
• στους Βουλευτές Δωδεκανήσου
• στους Δημάρχους Καρπάθου
• Ηρωικής Νήσου Κάσου.
«Με το νομοσχέδιο αυτό η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας κατάρτισης αναθεώρησης και τροποποίησης στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό κάθε επιπέδου, είναι στη σωστή κατεύθυνση, ευελπιστούμε ότι θα προβλεφθεί και η βελτίωση , δηλ. η ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων εγκρίσεων.
Όμως όσον αφορά στις διατάξεις , με τις οποίες ρυθμίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση, αυτές κυριολεκτικά όχι μόνο περιορίζουν, αλλά κατ’ ουσία την καταργούν, και συνακόλουθα σταματούν κάθε ανάπτυξη νησιών, όπως στη περιφερειακή μας ενότητα(μεγαλύτερα ή μικρότερα), και συγκεκριμένα νησιών, που βρίσκονται στην παραμεθόρια περιοχή με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.
Νησιά όπως η Κάρπαθος και η λιγότερο η Η.Ν. Κάσος αναπτύχθηκαν τουριστικά τις τελευταίες δεκαετίες, με θετικότατα για τους κατοίκους της αποτελέσματα.
Η τουριστική αυτή ανάπτυξη (όπως και σε άλλα νησιά) στηρίχθηκε κυρίως στην δημιουργία μικρών-οικογενειακών ξενοδοχειακών μονάδων που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην εκτός σχεδίου περιοχή, σε γεωτεμάχια 4000 έως 6000 τ.μ.
Η δόμηση αυτή ουδόλως επιβάρυνε το δομημένο περιβάλλον, αφενός μεν λόγω της προηγούμενης έγκρισης αρχιτεκτονικών σχεδίων και του μικρού συντελεστή δόμησης, και αφετέρου λόγω της τεράστιας έκτασης του νησιού μας (δεύτερο σε έκταση νησί της Δωδεκανήσου), το οποίο στην εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή του δεν επιβαρύνθηκε πολεοδομικά, αλλά υπάρχουν τεράστια περιθώρια συνέχισης της ανάπτυξης του.
Το 80% των κλήρων στο νησιά μας αποτελείται από ακίνητα επιφάνειας εκτάσεις 4000 μέχρι 8000 τ.μ. Η περιοχή μας δεν έχει βέβαια καμία σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα ή με τους κλήρους μεγαλύτερων νησιών.
Με την αύξηση του ορίου της αρτιότητας από τα 4000 τ.μ. , που ισχύει σήμερα, σε 8000 τ.μ για τις τουριστικές επιχειρήσεις μπαίνει οριστικό φρένο στην ανάπτυξη των νηιών μας, αφού ελάχιστα είναι τα ακίνητα που έχουν την έκταση αυτή, και όσα υπάρχουν βρίσκονται σε περιοχές μη κατάλληλες για αυτήν την δραστηριότητα (τουριστική).
Οι προς αξιοποίηση διαθέσιμες εκτάσεις εντός ορίων οικισμών και σχεδίου πόλης είναι ελάχιστες και δεν προσφέρονται για Τουριστικές επενδύσεις παρόμοιου είδους δεδομένου, ότι οι ακάλυπτοι χώροι (φυτεύσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ατομικές κολυμβητικές δεξαμενές κλπ) , είναι πολύ μικρότεροι από αυτούς της εκτός σχεδίου περιοχής.
Θα πρέπει για εθνικούς και αναπτυξιακούς λόγους, να παραμείνουν ως έχουν τα άρθρα για την εκτός σχεδίου δόμηση , χωρίς οιαδήποτε αύξηση της αρτιότητας των ακινήτων στα 8.000 τ.μ, άλλως η αρτιότητα να καθοριστεί στην ελάχιστη επιφάνεια των 6.000 τ.μ.
Ακόμη να αυξηθεί για τις Τουριστικές κατοικίες η μέγιστη δυνατότητα από τα 200 μ2 σε 300 μ2 ( ώστε οι μονάδες αυτές να είναι βιοσιμώτερες) , στα νησιά της παραμεθορίου περιοχής και ειδικότερα σε αυτά με πληθυσμό κάτω των 10000 κατοίκων ,τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, χρόνος που κατά την εκτίμηση της Κυβέρνησης ανέρχεται σε 10 χρόνια.
Πέραν τούτων οι προϋποθέσεις που τίθενται για την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των ακινήτων στα νησιά και συγκεκριμένα να εφάπτονται αναγνωρισμένων δρόμων κλπ, κατ ουσία καθιστά ανέφικτη την αξιοποίηση των διαθέσιμων ακινήτων, λαμβανομένου υπόψη ότι στην Κάρπαθο και Η.Ν. Κάσο ελάχιστοι είναι οι αναγνωρισμένοι δρόμοι. Ούτε οι πιο κεντρικοί δρόμοι των νησιών μας είναι αναγνωρισμένοι. Και βέβαια η διαδικασία αναγνώρισης δρόμου είναι πολύπλοκη δύσκολη και χρονοβόρα, γεγονός που θα πρέπει ιδιαιτέρως να ληφθεί υπόψη, αφού έτσι σταματά κάθε οικοδομική δραστηριότητα στον τόπο μας.
Είναι λοιπόν προφανές ότι μέχρι την ολοκλήρωση διαδικασιών, που ακόμα και σήμερα είναι σε εκκρεμότητα (δασικοί χάρτες, χάραξη αιγιαλών, οριοθέτηση ρεμάτων, σύνταξη τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, αναγνώριση οδών κλπ) θα πρέπει να διατηρηθεί το ισχύον νομικό καθεστώς για την εκτός σχεδίου δόμηση.
Ιδιαιτέρως όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων εδώ στα νησιά μας, αλλά βεβαίως και σε άλλα νησιά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, με βάσει τα ισχύοντα σήμερα, προγραμμάτισαν και προχώρησαν σε εργασίες και ενέργειες ανέγερσης κτισμάτων επί ακινήτων, που σήμερα είναι άρτια και οικοδομήσιμα, ενώ με τον νέο νόμο καθίστανται από την μια μέρα στην άλλη μη άρτια και μη οικοδομήσιμα.
Πολλοί επενδυτές ήδη προχώρησαν τόσο στην αγορά ακινήτων, όσο και στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων κλπ , δαπανώντας τεράστια ποσά, στηριζόμενοι καλόπιστα στο ισχύον σήμερα νομικό καθεστώς.
Είναι λοιπόν άδικο με την τόσο αιφνίδια και τυχόν άμεση αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου να οδηγηθούν οι επενδυτές εκτός οικονομικού και επενδυτικού προγραμματισμού, όταν μάλιστα στήριξαν αυτόν (τον προγραμματισμό τους) στην ισχύουσα σήμερα νομοθεσία. Και βέβαια άμεσο θα είναι το αποτέλεσμα να σταματήσει κάθε ώριμο επενδυτικό σχέδιο στον τόπο μας, καθώς και η μη ένταξη τέτοιων σχεδίων στο αναπτυξιακό νόμο κλπ.
Είναι λοιπόν προφανές , ότι σε κάθε περίπτωση , θα πρέπει να προβλεφθεί μεγάλο μεταβατικό διάστημα εφαρμογής κάθε διάταξης με την οποία αλλάζουν οι αρτιότητες κλπ των ακίνητων στον τόπο μας.
Θεωρούμε το προβλεφθέντα ως μεταβατικό χρόνο των δύο (2) ετών ελάχιστο, λαμβανομένου υπόψη αφενός του χρόνου των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται (σύνταξη σειράς μελετών, έγκριση των, αδειοδοτήσεις αρχαιολογίας, δασαρχείου , οριοθέτηση αιγιαλού κλπ), και αφετέρου της οικονομικής αδυναμίας διάθεσης σημαντικών κεφαλαίων σε τόσο σύντομο χρόνο.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση,
Η Έπαρχος Καρπάθου – Ηρωϊκής Ν. Κάσου
Καλλιόπη Νικολαΐδου