Επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη διοίκηση ο προυπολογισμός του Δήμου Καρπάθου

Επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη διοίκηση ο προυπολογισμός του Δήμου Καρπάθου

 

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου επικύρωσε την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου όπως αναφέρεται αναλυτικά στις συνημμένες καταστάσεις και τον συνημμένο πίνακα με τον όρο τήρησης της νόμιμης διαδικασίας σε κάθε κωδικό Αριθμό εισόδου-εξόδου και της αρχής της ειδικότητας επί όλων των προϋπολογισθέντων και αναφερόμενων στον παρόντα προϋπολογισμό πιστώσεων.