Επίσκεψη ιατρών Γ.Ν. Καρπάθου στο Π.Ι. Κάσου

Επίσκεψη ιατρών Γ.Ν. Καρπάθου στο Π.Ι. Κάσου

 

Κατόπιν απόφασης του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. κ. Ροιλού Χρήστου ιατροί του Γ.Ν. Καρπάθου μετακινήθηκαν στην ηρωική νήσο Κάσο προκειμένου να προβούν σε διενέργεια εξετάσεων του εκεί τοπικού πληθυσμού.

Συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου έως Σάββατο 03 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν εξωτερικά ιατρεία από τους:

• κ. Ντειμεντέ Παναγιώτη- Χειρουργός Ορθοπεδικός/ Επιμελητής Β΄

• κ. Κλωνή Σταύρο- Οδοντίατρος/ Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Είχε προηγηθεί επίσκεψη της παιδιάτρου κας Φαναράκη Ελένης – Επιμελήτρια Β΄- τη χρονική περίοδο 10-11/11/2022.

Μελλοντικά θα λάβουν χώρα αντίστοιχες δράσεις-πρωτοβουλίες.

Με εκτίμηση,

Στασινόπουλος Βασίλειος

Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου