Η επιστολή της Επάρχου για τα δρομολόγια. Γιατί δεν συντονίζονται Δήμος και Επαρχείο;

Η επιστολή της Επάρχου για τα δρομολόγια. Γιατί δεν συντονίζονται Δήμος και Επαρχείο;