Η επιστολή του Δημάρχου Καρπάθου που δεν διαβάστηκε κατά την έναρξη της Συνεδρίασης για το λιμάνι

Η επιστολή του Δημάρχου Καρπάθου που δεν διαβάστηκε κατά την έναρξη της Συνεδρίασης για το λιμάνι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ       ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ                                Κάρπαθος   12    Δεκεμβρίου   2021  

ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                              

ΔΗΜΟΣ    ΚΑΡΠΑΘΟΥ                               Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.       

 

Π ρ ο ς

 

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

(Να αναγνωστεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης)

 

 

ΔΗΛΩΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ  12ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

  1. Δεν θα παραστούν, κατά δήλωση τους, στη συνεδρίαση οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή ο Περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος (πολιτικός προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχή της υπό έγκριση μελέτης ), ο μελετητής κ. Γιαμίν καθώς και ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Επίσης δεν θα παραστούν οι προσκεκλημένοι Υπουργοί.

Επιπλέον, κατά δήλωση του, δεν θα παραστεί ούτε ο εισηγητής του θέματος κ. Κανάκης, απαξιώνοντας επιπλέον το όποιο κύρος της συνεδρίασης.

  1. Επί τη βάση του πρωτοτύπου εγγράφου του Λιμενικού Ταμείου, το οποίο απεστάλη με αριθμό πρωτοκόλλου 45/14-1- 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου, με την υπ’ αριθμ 29/2019 απόφαση του στις 20-02-2019, έχει ήδη απορρίψει την πρόταση του κ. Κανάκη να εκπονηθεί μελέτη σύμφωνα με την πρόταση του Λιμενικού Ταμείου.  To θέμα εσφαλμένα εισήχθη  προς εκ νέου συζήτηση από τον  Πρόεδρο, δίχως νεότερα στοιχεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του ν 4674/2020.
  2. Στην με ημερομηνία 88/07/ 20-10-2021 συνεδρίαση της η ΕΣΑΛ αποφάσισε πως “δεν είναι αντικείμενο της επιτροπής η εξέταση εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης νέου λιμένα”. Η αρμοδιότητα της αρκείται στο να εξετάσει την υποβληθείσα από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μελέτη η οποία ακολούθησε την επίσημη οδό για πρόταση προς εξέταση μελέτης στην ΕΣΑΛ.  Ως εκ τούτου, είναι άνευ αντικειμένου το αίτημα βάσει του οποίου προέκυψε η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή να παρθεί απόφαση για αποστολή στην ΕΣΑΛ εναλλακτικής πρότασης. Δεν είναι δυνατόν το ανώτερο όργανο του Δήμου μας, να αποφασίζει να αποστείλει εναλλακτικές σε μία κρατική επιτροπή η οποία ξεκάθαρα λέει ότι δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάζει εναλλακτικές προτάσεις.
  3. Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε ο κ. Κανάκης, στις 11-10-2021, αναφέρει ότι δεν υπάρχει δική του πρόταση ( πρόταση Κανάκη ) αλλά πρόκειται για πρόταση του Λιμενικού Ταμείου την οποία αυτός εισηγείται στο σώμα.  Με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 98/08-12-2021 το Λιμενικό Ταμείο δηλώνει ρητά ότι ούτε άλλη μελέτη υπάρχει από την υπηρεσία, πέραν από αυτή που έχει κατατεθεί ήδη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ούτε ο κ. Κανάκης έχει εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Λιμενικό Ταμείο ούτε για την αναφερόμενη μελέτη ούτε για οποιαδήποτε άλλη μελέτη.
  4. Μια προσπάθεια όλων των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών που ξεκίνησε ομόφωνα από το έτος 2006 και βρήκε ανταπόκριση χρηματοδότησης από το «ΕΣΠΑ 2021-2027» με το ποσό των 9.000.000,00 €, με τη σημερινή συνεδρίαση επιχειρείται η αναιτιολόγητη ακύρωσή της, όταν ήδη οι δύο μελέτες, της Ανάπλασης της Παραλιακής Οδού Πηγαδίων και του Λιμένα Οχληρών Φορτίων στον Βρόντη,  έχουν ωριμάσει.

Ως Δημοτική Αρχή, οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν μας τους  επίσημους φορείς και μόνο.

Αν δεν επρόκειτο για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα επρόκειτο για φαρσοκωμωδία και κακοστημέμενη παράσταση, της οποίας ούτε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δεν θα συμμετάσχουν αναγνωρίζοντας.

Για την τήρηση της στοιχειώδους σοβαρότητας του σώματος , των θεσμών που υπηρετούμε και της Καρπάθου δεν θα παραστούμε σε αυτήν.

Καλούμε δε τον αξιότιμο Πρόεδρο, να διαβουλεύεται με τον Δήμαρχο και τα θεσμικά όργανα του Δήμου πριν προσκαλέσει το σώμα σε συνεδρίαση.

Κυρίως, για να προστατεύει το σώμα από τέτοιου είδους συνεδριάσεις !!!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΘΕΜ.  ΝΙΣΥΡΙΟΣ

 

ΟΙ  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                              Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΝΔΡ.  ΚΑΤΣΑΝΗΣ                                       ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Ι. ΠΑΡΑΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ  Γ.  ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΝΤΑΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Θ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ