Συγχαρητήρια επιστολή για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Κασιωτών Αμερικής

Συγχαρητήρια επιστολή για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Κασιωτών Αμερικής