Επίτιμο Δημότη Καρπάθου προτείνει τον Δημήτρη Ελ. Διακομιχάλη η Κοινότητα Ολύμπου

Επίτιμο Δημότη Καρπάθου προτείνει τον Δημήτρη Ελ. Διακομιχάλη η Κοινότητα Ολύμπου

Αίτημα Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου Δήμου Καρπάθου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου για την ανακήρυξη του επί δεκεξαετίαν Δημάρχου Καλυμνίων, εξ Ολύμπου Καρπάθου καταγόμενου, Δημητρίου Ελευθερίου Διακομιχάλη σε Επίτιμο Δημότη Καρπάθου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου κ. Ηλίας Παπαηλίας , εισηγούμενος το 2o Θέμα της ημερησίας διάταξης στο Κοινοτικό Συμβούλιο ανέφερε τα εξής:

“ Ως Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου αποφάσισα να προτείνω στο Κοινοτικό Συμβούλιό μας να εισηγηθεί εν σώματι στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου την ανακήρυξη του επί μακρά σειρά ετών Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Ελ. Διακομιχάλη, ο οποίος έλκει την καταγωγή από την Όλυμπο σε Επίτιμο Δημότη Καρπάθου. Η οικογένεια Διακομιχάλη, υπήρξε ριζιμιά Ολυμπίτικη οικογένεια η οποία μετανάστευσε στην Κάλυμνο, όπως και άλλοι Ολυμπίτες, στις αρχές του εικοστού αιώνα, όπου και εγκαταστάθηκε.

Η οικογενειακή της μάλιστα εστία βρισκόταν σύμφωνα με τα πορίσματα σχετικής έρευνας του συμπατριώτη μας πρ. Προέδρου του Πολιτισμικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.ΟΡ.Ο.Κ.) Γιώργου Ν. Τσαμπανάκη, ο οποίος και έθεσε για πρώτη φορά το θέμα της επίσημης ανακήρυξης του σε Επίτιμο Δημότη, στη συνοικία Σκεπαστό της Ολύμπου. Σημειώνω ότι οι απόγονοι της οικογένειας Διακομιχάλη ήταν παλαιότερα γνωστοί στην Κάλυμνο ως “Τσερκάκια”, καθώς καταγόντουσαν εκ θηλυγονίας από την επίσης Ολυμπίτικη οικογένεια Τσέρκη.

Ο Δημήτρης Διακομιχάλης, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, εξελέγη Δήμαρχος Καλυμνίων σε τέσσερις αυτοδιοικητικές εκλογικές αναμετρήσεις (1994,1998, 2010 & 2019) και σφράγισε το Δήμο Καλυμνίων με την παρουσία του, τιμώντας το όνομα της Ολύμπου και της Καρπάθου γενικότερα. Συμπληρωματικά προτείνω η σχετική τελετή ανακήρυξης να πραγματοποιηθεί για συμβολικούς λόγους στην Ιστορική Έδρα του Δήμου Καρπάθου, την Όλυμπο. Είμαι βέβαιος για την ομόφωνη αποδοχή τόσο της πρότασής μου από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου όσο και της εισήγησής μας από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ώστε να προχωρήσουμε και στην υλοποίησή της ”.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου να ψηφίσει σχετικά. Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ολύμπου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την ανακήρυξη του επί μακρά σειρά ετών Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Ελ. Διακομιχάλη, ως Επίτιμο Δημότη Καρπάθου.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 07/2022 Μετά την σύνταξή του υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ηλίας Β. Παπαηλίας Γεώργιος Κ. Χατζηπαπάς Ιωάννης Η. Μηνατσής Αντώνιος Ι. Οικονόμος

28.12.2022

Καρπαθιακά Νέα