Η εισήγηση για να γίνει Επίτιμος Δημότης της Καρπάθου ο Δημήτρης Ελ. Διακομιχάλης!

Η εισήγηση για να γίνει Επίτιμος Δημότης της Καρπάθου ο Δημήτρης Ελ. Διακομιχάλης!

Ανακήρυξη του δημάρχου Καλύμνου κ. Δημητρίου Διακομιχάλη του Ελευθερίου σε Επίτιμο Δημότη του δήμου Καρπάθου

Με την αρίθμ. 2/2022 συνημμένη απόφαση του, το Κοινοτικό συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ολύμπου του δήμου Καρπάθου προτείνει και εισηγείται στο δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Καρπάθου την ανακήρυξη του εκ της κοινότητος αυτής καταγόμενου δημάρχου Καλύμνου κ. Δημητρίου Διακομιχάλη του Ελευθερίου σε Επίτιμο δημότη ολοκλήρου του δήμου Καρπάθου, για τους λόγους που επικαλείται σε αυτή..

Έχοντας υπόψη το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης και κυρίως το ότι το συγκεκριμένο τιμώμενο πρόσωπο εξελέγη και υπηρέτησε ως δήμαρχος Καλύμνου τέσσερις δημαρχιακές περιόδους και ότι με την παρουσία και την προσφορά του στα κοινά εκτός των άλλων ανύψωσε , ετίμησε και ελάμπρυνε το όνομα της Καρπάθου από την οποία κατάγεται όχι μονάχα στα Δωδεκάνησα αλλά και σε ολόκληρη την Επικράτεια και έκανε και όλους τους ανά γης Καρπαθίους να αισθάνονται χαρούμενοι, ευτυχείς και υπερήφανοι,

Εισηγούμαστε:

Την ανακήρυξη του δημάρχου Καλύμνου Δημητρίου Διακομιχάλη του Ελευθερίου σε Επίτιμο Δημότη του δήμου Καρπάθου. Η σχετική τελετή να πραγματοποιηθεί στην Ιστορική έδρα του δήμου Καρπάθου, την Όλυμπο.

Ο Εισηγητής
Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Δήμαρχος

29.4.2023

Καρπαθιακά Νέα