Ναι! Σύμφωνα με τη νομοθεσία, επιτρέπεται ο σκύλος να κάνει μπάνιο στη θάλασσα

Ναι! Σύμφωνα με τη νομοθεσία, επιτρέπεται ο σκύλος να κάνει μπάνιο στη θάλασσα

Μέχρι πρόσφατα στην πατρίδα μας  απαγορευόταν να μπει ο σκύλος στην θάλασσα. Απο 01/03/2021 επιτρέπεται να μπαίνει στην  θάλασσα  βάσει του νόμου (ν. 4830/2021) όπως το περιγράφει  το συγκεκριμένο άρθρο του. Διαβάστε και φυλάξτε το για όποιον έχει αντίθετη γνώμη.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4830

Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η – Άρθρο 19

Πρόσβαση σε παραλίες

1. Επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες, καθώς και στη θάλασσα. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού.

2. Στις οργανωμένες παραλίες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 71/2020 (Α’ 166), η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων σε παραλίες με πιστοποίηση Γαλάζιας Σημαίας.

Στην παραλία ο σκύλος θα είναι πάντα με λουρί και για να μη ξεχνιόμαστε δείχνουμε πάντα σεβασμό στο περιβάλλον και όσους βρίσκονται γύρω μας.