Συστάθηκε Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καρπάθου

Συστάθηκε Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καρπάθου

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου (Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 – μέσω τηλεδιάσκεψης)  ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Μιχαήλ Μανωλάκη με την νομοθεσία που αναφέρεται σε αυτήν καθώς επίσης και τα μέλη που πρότειναν οι Δημοτικές Παρατάξεις αποφάσισε ομόφωνα:

Την σύσταση της δημοτικής Επιτροπης Ισότητας του Δήμου Καρπάθου.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου όρισε ως Πρόεδρο τον κ. Μιχαήλ Μανωλάκη και μέλη την Ευαγγελία Φελλουζή Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρώτρια την Ρηγοπούλα Καλή Φιλιππούση Δημοτική Σύμβουλο.

Νίκη Κωνσταντινίδου με αναπληρώτρια την Ευγενία Μαστρολέων υπάλλοηλοι από τα κέντρα Κοινότητας του Δήμου.

Βασιλεία Βασιλαράκη με αναπληρώτρια τη Μαργαρίτα Αλεξίου από τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολειου Καρπάθου.

Ευδοξία Λυριστή με αναπληρώτρια την Ευδοξία Λαμπρινού.

Χατζηγεωργίου Ιωάννη με αναπληρωτή τον Νικόλαο Διακονή.

Ιωάννη Σισαμή με αναπληρωτή τον Παναγιώτη βΛογοθέτη.

Μαρία Πύργου με αναπληρώτρια την Μυροφόρ Χουβαρδά.