Η επιτροπή κρίσεως ικανότητας κυνηγών Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου-Κάσου

Η επιτροπή κρίσεως ικανότητας κυνηγών Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου-Κάσου

Συγκρότηση επιτροπής κρίσεως ικανότητας κυνηγών Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου-Κάσου, για την κυνηγετική περίοδο 2022-2023

Για τους υποψήφιους κυνηγούς του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου, που εφοδιάζονται µε άδεια θήρας για πρώτη φορά, επιτροπή αποτελούµενη από τους παρακάτω:

1. Μαραντά Ειρήνη, δασοπόνο του Δασονομείου Καρπάθου, με αναπληρώτρια την Κιόττου Τσαμπίκα, δασοπόνο, υπαλλήλους της ∆/νσης ∆ασών Ν. Δωδεκανήσου.

2. Τσαμπουνιεράκη Γεώργιο, δασοφύλακα του Δασονομείου Καρπάθου με αναπληρωτή του τον Μαγιορκίνο Νικόλαο, δασοφύλακα του Δασοφυλακείου Κάσου.

3. Τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα του ιδίου Συλλόγου.

Η εξέταση (κρίση) των υποψηφίων κυνηγών, ενώπιον των επιτροπών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα γίνεται κάθε μήνα, την πρώτη και τρίτη Τρίτη και ώρες από 09:00 έως 12.00, στα γραφεία του Δασονομείου Καρπάθου.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2022 -2023 και κάθε προηγούμενη σχετική παύει να ισχύει.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

13.10.2023

Καρπαθιακά Νέα