Θα επαναχαρακτηριστούν ως "πολυσύχναστες" παραλίες της ΚΑΡΠΑΘΟΥ; Συγκροτήθηκε η γνωμοδοτική επιτροπή

Θα επαναχαρακτηριστούν ως "πολυσύχναστες" παραλίες της ΚΑΡΠΑΘΟΥ; Συγκροτήθηκε η γνωμοδοτική επιτροπή

Ο Λιμενάρχης Καρπάθου Πλωτάρχης Λ.Σ. ΕΛΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος Έχοντας υπόψη:

α) Το Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’ /31-08-2020), όπως ισχύει.

β) Τη σχηματισθείσα μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών αλληλογραφία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών και χώρων αιγιαλού του Δήμου Καρπάθου όπως παρακάτω:

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΕΛΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Σημαιοφόρο Λ.Σ. Καριοφυλλίδη Δημήτριο,

ΚΛΩΝΗΣ Σταύρος Δ/ντης Οδοντ., εκπρόσωπος της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, ως μέλος με αναπληρώτρια την Κοντογιαννοπούλου Στυλιανή αναισθησιολόγο,

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος του Πολυχρόνη, εκπρόσωπος του Δήμου Καρπάθου, ως μέλος με αναπληρωτή τον Ρούμπο Γεώργιο.

2. Τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών και χώρων αιγιαλού του Δήμου Ηρωικής νήσου Κάσου όπως παρακάτω:

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος (Προϊστάμενος Λιμενικού Σταθμού Κάσου), Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ανθυπασπιστή Λ.Σ. Μπακλαγή Ταξιάρχη,

ΚΛΩΝΗΣ Σταύρος Δ/ντης Οδοντ., εκπρόσωπος της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, ως μέλος με αναπληρώτρια την ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Στυλιανή αναισθησιολόγο,

Νικολάου Ιωάννης, εκπρόσωπος του Δήμου Ηρωικής νήσου Κάσου, ως μέλος με αναπληρωτή τον ΠΕΡΣΕΛΗ Κωνσταντίνο .

3. Έργο των Επιτροπών είναι ο χαρακτηρισμός των παραλιών και χώρων αιγιαλού της νήσου Καρπάθου και Κάσου ως πολυσύχναστων ή μη και σε συντρέχουσα περίπτωση η εισήγηση επικήμυνσης του χρονικού διαστήματος και του εύρους των ωρών της επιτροπής

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 ανωτέρω (α) σχετικού, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

4. Τα αποτελέσματα του έργου των Επιτροπών να καταγραφούν σε ειδικό πρακτικό το οποίο αφού υπογραφεί κανονικά, στη συνέχεια να εγχειρισθεί στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Λιμεναρχείου Καρπάθου.

5. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

– Ο Λιμενάρχης Πλωτάρχης Λ.Σ. Ελιώτης Αλέξανδρος

5.9.2023

Καρπαθιακά Νέα