Έρευνα για την παράκτια διάβρωση, από το Γεωλογικό του ΕΚΠΑ, ζητά τη συμμετοχή μας

Έρευνα για την παράκτια διάβρωση, από το Γεωλογικό του ΕΚΠΑ, ζητά τη συμμετοχή μας

Στα πλαίσια έρευνας για την παράκτια διάβρωση στις ελληνικές ακτές, η ομάδα της Καθηγήτριας τους Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Νίκης Ευελπίδου, δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο, απευθυνόμενο σε πολίτες όλης της Ελλάδας.

 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση της άποψης, της γνώσης και των εμπειριών των πολιτών γύρω από την παράκτια διάβρωση. Μέσα από απλά δομημένες ερωτήσεις οι πολίτες θα συνεισφέρουν στην έρευνα με πολύτιμα δεδομένα, τα οποία θα βοηθήσουν στην καταγραφή και χαρτογράφηση του φαινομένου της παράκτιας διάβρωσης, το οποίο επηρεάζει άμεσα τις παράκτιες περιοχές, δηλαδή την πλειοψηφία των περιοχών της Ελλάδας.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το ερωτηματολόγιο: https://arcg.is/0i55OK0

…………………………………………………

Η Νίκη Ευελπίδου είναι καθηγήτρια στον τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας
στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καταγράφονται:

Γεωμορφολογία, GIS, Μεταβολές θαλάσσιας στάθμης, Φυσικές καταστροφές, Γεωαρχαιολογία

Ενδεικτικό Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Γεωμορφολογία

Παράκτια και Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία και Διαχείριση Ακτών

Φυσικές Καταστροφές

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία – Αστική Γεωμορφολογία

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεπισκόπηση

Γεωλογία Τεταρτογενούς και Αρχαιογεωμορφολογία

Τηλεανίχνευση – Φωτογεωλογία και Μαθηματική Γεωγραφία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Γεωλογία και Περιβάλλον”

Γεω-σπηλαιολογία

Ατμοσφαιρικές, Γεωμορφολογικές και Ωκεανογραφικές Διεργασίες στο Γεωπεριβάλλον

Γεωπληροφορική – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Ασκήσεις Υπαίθρου – Χαρτογράφηση

Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών – φυσικών κινδύνων και καταστροφών

Γεωπεριβάλλον Τεταρτογενούς – Αρχαιογεωμορφολογία

Στο ενεργητικό της παρουσιάζει μια σειρά από βραβεία και διακρίσεις:

2019: Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών για το βιβλίο στον τομέα των γεωλογικών επιστημών με τίτλο «Μεταβολές θαλάσσιας στάθμης»

2013: Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών για εργασία με την οποία προωθείται η γεωλογική γνώση του ελληνικού χώρου για την εργασία με τίτλο ‘Evidence of a recent rapid subsidence in the S-E Cyclades (Greece): An effect of the 1956 Amorgos earthquake?’. Σύμφωνα με την Ακαδημία Αθηνών πρόκειται για υψηλής στάθμης επιστημονική μελέτη, η οποία συμβάλλει στη γνώση ενός σημαντικού γεωλογικού γεγονότος του πρόσφατου παρελθόντος

2013: Βραβείο ΙΚΥ για την διοικητική και οικονομική διαχείριση του εντατικού προγράμματος Runoff erosion που έλαβε χώρα το 2012

2013: Βραβείο επιστημονικής φωτογραφίας από την επιτροπή 2bparks