Έρευνα για το Περιβάλλον: 82,7 στην ΠΕ Καρπάθου δεν γνωρίζει τον ΦΟΣΔΑ και 50% λέει ότι κάνει... ανακύκλωση!

Έρευνα για το Περιβάλλον: 82,7 στην ΠΕ Καρπάθου δεν γνωρίζει τον ΦΟΣΔΑ και 50% λέει ότι κάνει... ανακύκλωση!

Το τι πιστεύουν οι κάτοικοι στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου για το περιβάλλον, όπως και την άποψη που έχουν οι κάτοικοί του για την προστασία του, αποτυπώνει η έρευνα της “Opinion Poll” που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου, και παράλληλα δείχνει τον «οδικό χάρτη» για αυτά που θα πρέπει να γίνουν στο άμεσο μέλλον.  

Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο πρόσφατο συνέδριο της ΠΕΔ, μεταξύ άλλων, κατέδειξε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τους κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου και σχετίζεται με το περιβάλλον, είναι τα σκουπίδια. Επίσης, προτάσσουν την ανθρώπινη αυθαιρεσία ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το περιβάλλον στα νησιά μας.

Ακόμη, για να βελτιωθεί η καθαριότητα επιθυμούν την ενίσχυση των υπηρεσιών του δήμου και τη συνεργασία με ιδιώτες. Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν γνωρίζει για τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ενώ πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ωστόσο ενδιαφέρον για την ΠΕ Καρπάθου παρουσιάζουν οι απαντήσεις που αφορούν του μπλε κάδους και την ανακύκλωση, αφού στην Κάρπαθο δεν γίνεται ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων ωστόσο απάντησαν σε ποσοστό 50% ότι τους χρησιμοποιούν και μάλιστα ξεχωρίζουν τα απορρίμματα! Επίσης πρέπει να σημειώσουμε  ότι δεν γνωρίζουν τον ΦΟΣΔΑ και σημειώστε ότι σε ποσοστό 57,7% συμφωνούν με τη δημιουργία Αιολικών Πάρκων στην ΠΕ Καρπάθου!

Στο τέλος του άρθρου ακολουθούν οι πίνακες με τα στοιχεία της έρευνας.

Ευρήματα της έρευνας
Στο ερώτημα «πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη  συνολική κατάσταση του περιβάλλοντος στο νησί σας;», το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , απαντάει «λίγο» ή «καθόλου» σε ποσοστό 69,2%. Ένα 28,8% απαντάει «αρκετά»  ή «πολύ» ενώ ένα 1,9% απαντάει «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ».

«Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα;», είναι το επόμενο ερώτημα ενώ δίνονται και οι επιλογές. Το συντριπτικό ποσοστό, 57,0%, απάντησε τα απορρίμματα. Ακολουθεί με 17,1% η θαλάσσια ρύπανση κτλ., με 9,0% η ατμοσφαιρική ρύπανση, με 8,8%  άλλη ρύπανση, με 11,5% η ρύπανση από εργοστάσια ενώ ένα  7,7% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Στην Π.Ε. Καρπάθου το 59,6% θεωρεί ότι τα απορρίμματα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ακολουθεί με 11,5%  η θαλάσσια ρύπανση.

Τα απορρίμματα, πάντως, έχουν το συντριπτικό ποσοστό σε όλα τα νησιά της περιφέρειάς μας που περιλαμβάνονται στην έρευνα, με υψηλότερο, 73,0%, στην Π.Ε. Θήρας. Σημειώνεται ότι τα απορρίμματα κατέχουν το συντριπτικό ποσοστό και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των ερωτηθέντων.

Στην ερώτηση: «Από τι πιστεύετε ότι κινδυνεύει περισσότερο η φύση;» από την ανθρώπινη αυθαιρεσία, απάντησε το μεγαλύτερο ποσοστό, 39,1%, των ερωτηθέντων στην περιφέρειά μας. Ακολουθεί με 28,0% η αδιαφορία των πολιτών, με ποσοστό 19,3% η μη ύπαρξη μηχανισμών ελέγχου και προστασίας της φύσης, ένα ποσοστό 6,6% θεωρεί ότι η κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενώ ένα 5,8% θεωρεί ότι είναι κάτι άλλο.

Στο βασικό ερώτημα «Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο καθαριότητας;», η πλειοψηφία των ερωτηθέντων για τις παραλίες απάντησαν με ποσοστό 33,4 «ναι» και 23,6 «μάλλον ναι». Ένα 26,6 απάντησε «όχι» και ένα 14,4 «μάλλον όχι». Για τις πλατείες και τα πάρκα, ένα ποσοστό 24,7% απάντησε «ναι» και ένα 19,4%  «μάλλον ναι» ενώ ένα 35,9 «όχι» και ένα 18,1 «μάλλον όχι».  Για το επίπεδο καθαριότητας μέσα στις πόλεις και τα χωριά, ένα 22,1% απάντησε «ναι» και ένα 20,0%  «μάλλον ναι» ενώ ένα 37,8% «όχι» και ένα 18,3% «μάλλον όχι».

Στο ερώτημα «Τι πιστεύετε ότι κύρια πρέπει να γίνει ώστε να βελτιωθεί η καθαριότητα;», το 45,1% απαντάει να ενισχυθούν κι άλλο με εργαζόμενους οι Υπηρεσίες Καθαριότητας του δήμου, ένα 25,4% απαντάει να υπάρχει εκτεταμένη συνεργασία με ιδιώτες για να λειτουργούν παράλληλα και ενισχυτικά στη δουλειά των Υπηρεσιών, ένα 13,9% να βελτιωθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός των Υπηρεσιών του δήμου και ένα 11,6% άλλο.

Στο ερώτημα: «Γνωρίζετε την ύπαρξη και τις παρεμβάσεις του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟΔΣΑ) και αν ναι ποια είναι η άποψή σας για τις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του;», ξαφνιάζει ότι ένα 73,9% των ερωτηθέντων απάντησαν «όχι και επομένως δεν έχω άποψη» ενώ μόλις ένα 9,2% απάντησε «ναι και έχω θετική άποψη». Ένα ποσοστό 7,2% απάντησε «ναι και έχω μάλλον θετική άποψη», ένα 4,0% απάντησε «ναι και έχω αρνητική άποψη» και ένα 3,1% «ναι και έχω μάλλον αρνητική άποψη».

Στην Π.Ε. Καρπάθου, το 82,7% απάντησε «όχι και επομένως δεν έχω άποψη»  και μόλις 8,9% «ναι και έχω θετική άποψη», ενώ «ναι και έχω αρνητική άποψη» το 1,5%.

Στο ερώτημα «θεωρείτε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα κ.λπ.) για να μπορούν να αντιμετωπιστούν ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές;», στο σύνολο της έρευνας το 44,8% απάντησε όχι, το 19,9% μάλλον όχι, το 16,3% μάλλον ναι και το 13,7% ναι.

Αναφέρει για την έρευνα στο εισαγωγικό του σημείωμά ο πρόεδρος της ΠΕΔ, δήμαρχος Ρόδου, κ. Αντώνης Καμπουράκης: «Η έρευνα κοινής γνώμης που διενεργήσαμε, με τη συνεργασία μιας εγνωσμένου κύρους εταιρείας και με όλα τα επιστημονικά εχέγγυα αξιοπιστίας, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την προσπάθειά μας.

Αποτυπώνει το σήμερα αλλά ταυτόχρονα σκιαγραφεί και τον «οδικό χάρτη» για τα επόμενα βήματά μας, σε μια στοχευμένη πορεία προκειμένου να κερδίσουμε το μέλλον. Για μας αλλά κυρίως για τις επόμενες γενιές νησιωτών που έχουν κάθε δικαίωμα να ζήσουν, να χαρούν, να ονειρευτούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους, στο νησί τους. Κι αυτό, πέραν όλων των άλλων, είναι κι ένα μεγάλο πατριωτικό διακύβευμα…».

Ο γραμματέας της ΠΕΔ, κ. Γιώργος Πόκκιας, αναφέρει, από την πλευρά του, στο εισαγωγικό του σημείωμα: «…Στόχος μας ήταν να αφουγκραστούμε τις σκέψεις, τις απόψεις, τις προτάσεις των δημοτών μας και να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία μέχρι τώρα αλλά και την πορεία μας στο μέλλον. Ελπίζω όλοι να βρουν πολύτιμα συμπεράσματα από το τεύχος της εκτενούς αυτής έρευνας και σε ένα τέτοιο δείγμα που επιτρέπει ασφάλεια προσέγγισης και ανά Περιφερειακή Ενότητα».

Η ταυτότητα της έρευνας
Διενέργεια μέτρησης της κοινής γνώμης στα νησιά Νοτίου Αιγαίου, για θέματα προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων κτλ. από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από 27 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου 2022 από την “Opinion Poll” σε 5007 νοικοκυριά της περιφέρειάς μας και συμμετείχαν άτομα άνω των 17 ετών με δικαίωμα ψήφου, με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

 

24.11.2022

Καρπαθιακά Νέα