Έρευνα για τον Βάτραχο της Καρπάθου ενέκρινε το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Έρευνα για τον Βάτραχο της Καρπάθου ενέκρινε το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η Γενική Διεύθυνση Δασών, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφάσισε την χορήγηση άδειας έρευνας στον κο Απόστολο Χριστόπουλο με θέμα τον Βάτραχο της Καρπάθου. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον κο Παναγιώτη Παφίλη, καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας / Τομέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη της αποτελεσματικής διατήρησης και προστασίας των πληθυσμών του βατράχου της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis), καθώς και των θέσεων εξάπλωσής του, στο πλαίσιο εφαρμογής του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis, Beerli et al. 1994) {Παραδοτέο Δράσης A.1 / WWF Ελλάς Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φεβρουάριος 2021, που εκπονήθηκε στα πλαίσια του LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002) «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα»}.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2021 στην Κάρπαθο.

Ο βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) είναι ενδημικό είδος της Ελλάδας και απαντάται αποκλειστικά στο νησί της Καρπάθου. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και το καθεστώς διατήρησης του ταξινομείται ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» (CR), σύμφωνα με τον κατάλογο ερυθρών δεδομένων απειλούμενων ειδών της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) και σύμφωνα με το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων ζώων της Ελλάδας». Δ. Μεθοδολογία έρευνας: Θα γίνει σύλληψη βατράχων με απόχη, λήψη σωματικών μετρήσεων (μήκος, βάρος, διαστάσεις κεφαλής), λήψη στοματικού επιχρίσματος και βιολογικού υλικού και επί τόπου απελευθέρωση του είδους. Θα ληφθούν 20 δείγματα γενετικού υλικού. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σωστό χειρισμό των ατόμων που θα συλληφθούν, έτσι ώστε να μην 4 εκτεθούν τα άτομα αυτά, λόγω του υδατοπερατού δέρματός τους, σε πιθανές βλαπτικές ουσίες (π.χ. αντηλιακό, εντομοαπωθητικό) ή και σε ασθένειες (μύκητες). Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η θυσία των ατόμων αυτών για την έρευνα και θα δοθεί έμφαση στην ελαχιστοποίηση χειρισμού των ζώων.

Στην έρευνα θα πάρουν μέρος οι: Απόστολος Χριστόπουλος, Παναγιώτης Παφίλης, και μέλη της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας.