Δήμος Καρπάθου: Εργασίες επι της κεντρικής οδού στο Απέρι

Δήμος Καρπάθου: Εργασίες επι της κεντρικής οδού στο Απέρι
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΠΕΡΙ
Ο Δήμος Καρπάθου θα ήθελε να ενημερώσει τους Δημότες του ότι, αύριο Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 θα εκτελούνται εργασίες επί της κεντρικής οδού στο Απέρι
από τις 08:30 π.μ. έως τις 10:30 π.μ.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός στην κυκλοφορία.
Η κίνηση των τροχοφόρων θα διοχετεύεται μέσω της περιφερειακής οδού Απερίου σύμφωνα με την σήμανση που θα τοποθετηθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου.
Κάρπαθος 17 Φεβρουαρίου 2021
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος