Στην ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ η ανάπλαση στα Πηγάδια ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Μελέτη Γιαννόπουλου)

Στην ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ η ανάπλαση στα Πηγάδια ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Μελέτη Γιαννόπουλου)

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου ενέκρινε Ομόφωνα  το 2ο Πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου με συστημικό αριθμό Α/Α 190535: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» και την ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ.», με μέση έκπτωση 7,44% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 623.238,13 € χωρίς Φ.Π.Α.(24%) δηλαδή συνολικά 786.000 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι υπήρξαν 4 εταιρείες οι οποίες πήραν μέρος στον διαγωνισμό. Πρόκειται για ένα σημαντικότατο έργο που θα αλλάξει τη μορφή στην πρωτεύουσα της Καρπάθου και αποτελεί την αρχή των μεγάλων αλλαγών στα Πηγάδια με κορύφωση την εξέλιξη στα λιμενικά έργα που θα ακολουθήσουν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καρατάσιος Ιωάννης – Πρόεδρος Ε.Δ. Τσαμπίκα Σάββενα – Μέλος Ε.Δ.

Λαμπριανός Γεώργιος – Μέλος Ε.Δ.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θ. Νισύριος