Το Υπ. Πολιτισμού ενισχύει την πρόταση του ΕΡ.Κ.Ε.Τ. «Καρπάθικο Γλέντι- Διαδικτυακός Κόμβος»

Το Υπ. Πολιτισμού ενισχύει την πρόταση του ΕΡ.Κ.Ε.Τ. «Καρπάθικο Γλέντι- Διαδικτυακός Κόμβος»

Ανάμεσα στις 50 δράσεις που αφορούν στη διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε αυτήν, για το έτος 2020 και το Καρπάθικο γλέντι!

Την πρόταση με τίτλο «Καρπάθικο Γλέντι-Διαδικτυακός Κόμβος» του Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικού Τραγουδήματος ΕΡ.Κ.Ε.Τ. (Σωματείο/Σύλλογος) (ΑΜ 6558) αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά το Υπουργείο Πολιτισμού με το ποσό των 6.000,00 € (αιτηθέν ποσό 6.000,00 €) και να τεθεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΑ, διότι η υλοποίηση της Πρότασης θα συμβάλει στην ανάδειξη στο ευρύτερο κοινό των πολλών και ποικίλων διαστάσεων του Καρπάθικου Γλεντιού, στοιχείου ενταγμένου στο Εθνικό Ευρετήριο της Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομίας της Ελλάδας.

Το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. ιδρύθηκε με σκοπό να προάγει την επιστημονική έρευνα και τη μελέτη σχετικά με το πολιτισμικό φαινόμενο του ελληνικού τραγουδήματος. Στους βασικούς στόχους του ΕΡ.Κ.Ε.Τ. είναι η ανάληψη και η διοργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών αποστολών, που να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη μελέτη του συγκεκριμένου πολιτισμικού φαινομένου.

Το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. έχει σημαντικότατη συμβολή στην ανάδειξη του Καρπάθικου Γλεντιού και στην ένταξη του στο ευρετήριο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας (2019).

Η κα Παρασκευή (Βιβή) Κανελλάτου, εθνομουσικολόγος με ειδίκευση τη διδασκαλία τραγουδημάτων, που ανήκουν στον Ελληνικό μουσικό αστικό και λαϊκό πολιτισμό και  ιδρυτικό μέλος του Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικού Τραγουδήματος [ΕΡ.Κ.Ε.Τ.] συνεχίζει να ερευνά, να δέχεται και να οργανώνει υλικό για το Καρπάθικο γλέντι.