Το ερωτηματολόγιο του Αντρέα Τσαγκάρη με θέμα: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Το ερωτηματολόγιο του Αντρέα Τσαγκάρη με θέμα: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με σκοπό της εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας, για το Π.Μ.Σ.: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Το θέμα της εργασίας μου είναι :
«Συμβάσεις Παραχώρησης (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα – Εφαρμογές σε σύγχρονα τεχνικά έργα. Μελέτη περίπτωσης, Δήμος Καρπάθου».
Προκειμένου λοιπόν να αντληθούν σημαντικά ευρήματα από την πρωτογενή έρευνα που επιδιώκω μέσα από το εν λόγω ερωτηματολόγιο, θα ήθελα να αφιερώσετε 2 λεπτά και να απαντήσετε σε μόλις 20 ερωτήσεις.
Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται τόσο σε αιρετούς και εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου, όσο και σε μόνιμους κάτοικους της Καρπάθου αλλά και σε όσους ζουν στο εσωτερικό ή εξωτερικό και έχουν καταγωγή από την Κάρπαθο.
Θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά όσους «μπουν στον κόπο» και απαντήσουν , να ανήκουν σε ένα από τα δύο target group που προαναφέρθηκαν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις με ειλικρίνεια.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και να είστε σίγουροι ότι θα με βοηθήσετε αρκετά!
Πρωτογενής Έρευνα για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Case study: "Τουριστικές Σ.Δ.Ι
DOCS.GOOGLE.COM

Ερωτηματολόγιο με σκοπό της εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του Ανδρέα Μιχ. Τσαγκάρη για το Π.Μ.Σ.: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

9.3.2023

Καρπαθιακά Νέα