Ερώτηση 16 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την Ανάγκη ίδρυσης Ιατρικού Συλλόγου Καρπάθου και Μαρτυρικής Νήσου Κάσου"

Ερώτηση 16 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την Ανάγκη ίδρυσης Ιατρικού Συλλόγου Καρπάθου και Μαρτυρικής Νήσου Κάσου"

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη ίδρυσης Ιατρικού Συλλόγου Καρπάθου και Μαρτυρικής Νήσου Κάσου».

Οι ιατρικοί σύλλογοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα και ιδρύθηκαν με το από 29 Οκτωβρίου 1923 (ΦΕΚ A΄ 309/29/10/1923) «Περί συστάσεως Ιατρικών Συλλόγων» σύμφωνα με το άρθρο 1 του οποίου : «Οι εν τη Περιφερεία εκάστης επαρχίας του Κράτους δια την Π. Ελλάδα, Πρωτοδικείου δε δια τα νέας χώρας μονίμως εγκατεστημένοι και νομίμως ασκούντες την ιατρικήν, Έλληνες ιατροί, αποτελούσιν Ιατρικόν Σύλλογον» και Κεφάλαιο Α’, άρθρο 3: «Εκαστος Ιατρικός Σύλλογος αποτελεί νομικόν πρόσωπον, εδρεύει εν τη Πρωτευούση της Επαρχίας εν τη Π. Ελλάδι και τη Έδρα του Πρωτοδικείου εν ταις Ν.Χώραις, διοικείται δε υπό Συμβουλίου εκλεγομένου υπό των μελών αυτού κατά τα κατωτέρω διατάξεις».

Ο μεγάλος θεσμικός ρόλος και η σημασία των ανά την επικράτεια ιατρικών συλλόγων είναι αναντίρρητη και προκύπτει από το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που τους διέπει αλλά και από την καθημερινή λειτουργία τους η οποία αφήνει ανεξίτηλο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Ήδη από την 21η Δεκεμβρίου 2021 έχει κατατεθεί αίτημα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο το οποίο υπογράφουν 31 ιατροί που υπηρετούν τόσο στις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές δομές της Καρπάθου και της μαρτυρικής νήσου Κάσου, με το οποίο ζητούν μετ` επιτάσεως την ίδρυση Ιατρικού Συλλόγου Καρπάθου και Κάσου. Αυτή τη στιγμή οι ιατροί των νήσων της Καρπάθου και της Κάσου υπάγονται στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου. Κύρια αιτία αυτού του αιτήματος ήταν η απομόνωση των νήσων Καρπάθου και Κάσου, λόγω της αραιής ακτοπλοϊκής και αεροπορικής σύνδεσής του με τη Ρόδο, κάτι που επιτείνεται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Παράλληλα, και ιδίως στο νησί της Καρπάθου υπηρετούν αρκετοί ιατροί λόγω της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος».

Στο αίτημα αυτό δεν υπήρξε ως σήμερα καμία έγγραφη απάντηση ως έδει.

Εν συνεχεία οι ιατροί της περιοχής άρχισαν να επικοινωνούν τόσο με την καθ` ύλην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, όσο και απευθείας με τα γραφεία των Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών Υγείας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Κανένα από τα πολυάριθμα αυτά ηλεκτρονικά μηνύματα δεν έτυχε απάντησης ως έδει, τη στιγμή που και ο ίδιος ο υπουργός σε τηλεοπτική του εμφάνιση έδειξε να ενδιαφέρεται για το θέμα.

Eπειδή ο θεσμικός ρόλος και η κοινωνική σημασία της εύρυθμης λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων της επικράτειας είναι δεδομένη και αποτελεί χρέος της πολιτείας να τη στέργει και ευνοεί.
Επειδή το νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης των ιατρικών συλλόγων είναι σήμερα απαρχαιωμένο καθώς είναι εύλογο ότι οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα έχουν μεταβληθεί σημαντικά από το 1923.
Επειδή το αίτημα όλων των ιατρών των νήσων Καρπάθου και Κάσου δεν είναι σε καμιά περίπτωση «εμφανώς παράλoγo, αόριστο και ακατάληπτο», αλλά αντιθέτως εύλογο και δίκαιο.
Επειδή είναι νομική υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να απαντά εν ευθέτω χρόνω σε όλα τα αιτήματα, ατομικά και συλλογικά που δέχεται. Συγκεκριμένα και βάσει του α.4 ν. 2690/1999 όπως ισχύει τροποποιημένος, η δημόσια διοίκηση υποχρεούται να διεκπεραιώνει τα αιτήματα που δέχεται και να αποφαίνεται επ` αυτών εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος, εκτός αν ορίζεται συντομότερη προθεσμία από άλλες, ειδικές διατάξεις. Η δε μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα δυνάμει του άρθρου 107 ν.4057/2012, όπως ισχύει τροποποιημένος.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Γιατί δεν έχει απαντήσει εγγράφως στο εύλογο αίτημα των ιατρών της Καρπάθου και της Κάσου;
2) Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες ώστε να ικανοποιηθεί το ανωτέρω αίτημα;
3) Προτίθεται να διαβουλευτεί προκειμένου να επικαιροποιηθεί το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σχετικά με την σύσταση ιατρικών συλλόγων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Αποστολάκης Ευάγγελος

Γαβρήλος Γιώργος

Δούρου Ειρήνη(Ρένα)

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Κασιμάτη Νίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Παναγιού

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

10.4.2024

Καρπαθιακά Νέα