ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Η ανεπιτήρητη βόσκηση στο νησί θέμα Ερώτησης στη Βουλή από την Ελλληνική Λύση

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Η ανεπιτήρητη βόσκηση στο νησί θέμα Ερώτησης στη Βουλή από την Ελλληνική Λύση

Σύμφωνα με διαμαρτυρίες κατοίκων και ιδιοκτητών ξενοδοχειακών Μονάδων που δραστηριοποιούνται στο νησί της Καρπάθου, οι τελευταίοι πλήττονται ανεπανόρθωτα από την ανεπιτήρητη βόσκηση αιγών στις τουριστικές περιοχές «Αρδάνι», Αμμοοπή», «Λαρνιώτισσα», «Πατέλλα», «Αγία Κυριακή», «Μέρτος», αλλά ακόμη και γύρω από την πόλη της Καρπάθου (περιοχή Πηγάδια).

Παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει πάρει τεράστια έκταση, αφού πλήττονται πολύ μεγάλες τουριστικές Μονάδες, όπως και κατοικίες, φυτείες, αγροκτήματα κλπ, κανένα απολύτως ενδιαφέρον και καμία αντίδραση των αρμοδίων Υπηρεσιών δεν έχει προκύψει για το παραπάνω πρόβλημα επί πολλά έτη(δηλ. από τον Δήμο Καρπάθου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Αστυνομία, τις Υπηρεσίες για την προστασία της Δημοσίας Υγείας κλπ). Οι πληττόμενοι υποστηρίζουν πως αντιμετωπίζουν «κτηνοτρόφους» μιας άλλης εποχής, που η σκόπιμη αμέλειά τους να εποπτεύουν τα ζώα τους έχει ως αποτέλεσμα, την ολοκληρωτική καταστροφή καλλιεργειών και δένδρων, αλλά και την καθημερινή και έντονη παρενόχληση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων από ανεπιτήρητα ζώα, επί πολλά χρόνια, των οποίων τελευταίων οι ιδιοκτήτες είναι συχνά γνωστοί στον τοπικό κοινωνικό περίγυρο. Τα ζώα αυτά, στην προσπάθεια τους να τραφούν, καταστρέφουν φράκτες, φυτά και περιβάλλοντες χώρους, ενώ, ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείων και κατοικιών. Αναγκάζονται, δε, ευρισκόμενοι σε πλήρη απόγνωση οι ως άνω πληττόμενοινα προβαίνουν στην τοποθέτηση υψηλών ακαλαίσθητων συρματοπλεγμάτων, γεγονός που επιβαρύνει και υποβαθμίζει την αισθητική του νησιού της Καρπάθου, ενώ, καθημερινώς, αναγκάζονται επίσης οι πληττόμενοι να εγκαταλείπουν τις επιχειρήσεις τους για να απομακρύνουν τα ανωτέρω ανεπιτήρητα βοσκούντα ζώα από τις ξενοδοχειακές τους Μονάδες, τα οποία, συχνά, εγκλωβίζονται μέσα στις πισίνες των ξενοδοχείων τους εν ώρα λειτουργίας αυτών, καθώς και στις κατοικίες τους.

Τα ζώα αυτά, ως φαίνεται, δεν υπόκεινται σε καμία εποπτεία και φροντίδα του ιδιοκτήτη των, αφού κυκλοφορούν σε μέρη χωρίς ποτίστρα και στέγαστρα, περιφερόμενα μέσα σε εκτάσεις όπου κυριαρχούν πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, όντας σε κακή κατάσταση, αφρόντιστα και απεριποίητα. Επιπρόσθετα, είναι ορατός ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς, οι αίγες κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και ανεπιτήρητα εντός των κεντρικών οδικών αρτηριών του νησιού και μάλιστα, συχνά στο κέντρο της πρωτεύουσας, εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου, όπου οδηγούν οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και τουρίστες που αγνοούν τις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό οι ιδιοκτήτες των ανεπιτήρητων αιγών για την έλλειψη οδικής ασφάλειας στο νησί της Καρπάθου και την αύξηση των κινδύνων στην οδική κυκλοφορία, εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Είναι πλέον διαπιστωμένο ότι, η σχετική ισχύουσα νομοθεσία, όντας περίπλοκη και ανεφάρμοστη, στην ουσία, δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα, η μια Υπηρεσία να παραπέμπει τους καταγγέλλοντες πληττόμενους στην άλλη, χωρίς κανένα αποτέλεσμα επί πολύ καιρό. Οι πολίτες εισπράττουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την αδιαφορία της Δημόσιας Διοίκησης, που εκφράζεται από την αμέλεια των αρμοδίων οργάνων να προστατεύσει την περιουσία τους αλλά και την ίδια τη σωματική τους ακεραιότητα, γεγονός που εγείρει εύλογες απορίες για το αν υπάρχει η πολιτική βούληση να εξετασθεί και να αναθεωρηθεί εκ νέου το ανεπαρκές και ανεδαφικό υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, με σκοπό, αφενός, την περισυλλογή των ανεπιτήρητων ζώων που περιδιαβαίνουν στις ανωτέρω περιοχές της Καρπάθου, και αφετέρου, την επιβολή κυρώσεων σε εκείνους τους αμελείς κτηνοτρόφους της Καρπάθου, που καθημερινά, δεν εποπτεύουν την βόσκηση των ζώων τους, παραβαίνοντας τους νομούς και μη σεβόμενοι τους συμπολίτες τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Ο Δήμος Καρπάθου έχει μεριμνήσει, ως απορρέει από την νομοθεσία, για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία;
  2. Προκειμένου για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, έχει προβεί ο Δήμος Καρπάθου στην ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, έστω δια της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή την αρμόδια Περιφέρεια ή ανήκοντες σε ιδιώτες σχετικούς χώρους;
  3. Προκειμένου για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, έχει χορηγηθεί αρμόδια στον Δήμο Καρπάθου οαπαραίτητος σχετικός Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.);
  4. Προκειμένου για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων έχει συγκροτήσει ο Δήμος Καρπάθου συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό ζώων κτηνοτροφικής παραγωγής;
  5. Τα ζώα κτηνοτροφικής παραγωγής που περισυλλέγονται από τον Δήμο Καρπάθου, οδηγούνται σε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης; Τα ανωτέρω ζώα σημαίνονται με ενώτια; Τέλος τα προαναφερθέντα ζώα καταχωρούνται στο μητρώο της ως άνω εκμετάλλευσης, στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση;
  6. Έχει συγκροτηθεί στον Δήμο Καρπάθου, με απόφαση του Δημάρχου, τριμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων κτηνοτροφικής παραγωγής, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του Δήμου;
  7. Στους ιδιοκτήτες ανεπιτήρητων ζώων κτηνοτροφικής παραγωγής, τα οποία ταυτοποιούνται με την οφειλόμενη σήμανση, έχουν επιβληθεί από τον Δήμο Καρπάθου τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πρόστιμα, δηλαδή, πενήντα ευρώ ανά ζώο, όπου αφορά σε αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα ευρώ ανά ζώο, όπου αφορά σε βοοειδή;

Η ερωτώσα βουλευτής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 Βουλευτού Β΄2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, 2.7.2024

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Την κ. Υπουργό Τουρισμού Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

4.7.2024

Καρπαθιακά Νέα