Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2023 στην Κάρπαθο

Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2023 στην Κάρπαθο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) διενεργεί την Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023, σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για δειγματοληπτική στατιστική έρευνα η οποία διενεργείται σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ήδη ξεκινήσει και προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με τον Ν. 3832/2010 η παροχή στοιχείων που αφορούν την έρευνα είναι υποχρεωτική ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους.

Παρακαλούμε τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους της Καρπάθου για την καλόπιστη και αποτελεσματική συνεργασία τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να επικοινωνούν με τον ερευνητή κ. Γεώργιο Λιάγκα (τηλ. επικοινωνίας: 6985719186) ή με τη Βοηθό Επόπτη υπεύθυνη για τον Δήμο της Καρπάθου κα. Νίκη Τσολακίδου (τηλ. επικοινωνίας: 6972254268).

1.3.2024

Καρπαθιακα Νέα