Εθελοντισμός για τις ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Καρπάθου

Εθελοντισμός για τις ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Καρπάθου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Καρπάθου στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής του, για το κρίσιμο θέμα της συνδρομής στις ευάλωτες ομάδες κατοίκων, αλλά και αυτές που έχουν εκτάκτως πληγεί από τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-19 στη χώρα μας προσκαλεί τους Δημότες που θα ήθελαν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και να συνδράμουν στις υπάρχουσες δομές του Δήμου να το δηλώσουν στο τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καρπάθου
2 24 5 3 6 0 1 5 1 από 8:00 -15:00.
Σας ευχαριστούμε!
Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου