1912-13 : Σχολείο Όθους Καρπάθου. Μια φωτογραφία δείχνει την ιστορία μας

1912-13 : Σχολείο Όθους Καρπάθου. Μια φωτογραφία δείχνει την ιστορία μας

του Μανώλη Χατζηαντωνίου

1912-13 : Σχολείο Οθους. Με μαθητές που διέπρεψαν και έγραψαν τη δική τους ιστορία. Στη φωτογραφία, όπως μου είπε ο δικηγόρος Μήνας Νικολαιδης, εκτός από τον ίδιο ειναι:

ο φιλόλογος Αριστοτέλης Σταυράκης, ο ακαδημαϊκός καθηγητής της Νομικής Σχολής του Παν. Αθηνών Γεώργιος Μ. Μιχαηλίδης -Νουαρος , ο αρχιτέκτονας Ιωάννης Κόκκινος που διέπρεψε στην Αμερική και ο διδάσκαλος Ιωάννης Κοκκινίδης.

Διδάσκαλοι για το έτος αυτό ήταν ο Νικόλαος Κωνσταντινίδης (Κόρακας) και ο Εμμανουήλ Μ. Παπαδόπουλος, από της Πύλες και οι δύο.