Η Ευδοξία Λυτού, μετά από αίτημα της, μετακινείται από τον Δήμο στο Ειρηνοδικείο της Καρπάθου

Η Ευδοξία Λυτού, μετά από αίτημα της, μετακινείται από τον Δήμο στο Ειρηνοδικείο της Καρπάθου

Μια εξαιρετικά αποδοτική και έμπειρη υπάλληλος του Δήμου Καρπάθου επέλεξε να μετακινηθεί στο Ειρηνοδικείο του νησιού. Πρόκειται για την  Ευδοξία Λυτού, η οποία με την υπ’ αρ. 27632οικ./29-6-2022, απόφαση τoυ Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αναφέρεται στο ΦΕΚ 1616, στις 6.7.2022, μετατάσσεται στο Ειρηνοδικείο.

Ο Δήμος Καρπάθου χάνει μια καθόλα άξια εργαζόμενη που ωστόσο  την κερδίζει το Ειρηνοδικείο! Ευχόμαστε να έχει αποδοτική και γόνιμη σταδιοδρομία. 

πηγή Καρπαθιακά Νέα