Σε έξαρση το "φαινόμενο" των ανεπιτήρητων. Ο Δήμος Καρπάθου απαντά σε αιτήσεις δημοτών

Σε έξαρση το "φαινόμενο" των ανεπιτήρητων.  Ο Δήμος Καρπάθου απαντά σε αιτήσεις δημοτών

Ο Δήμος Καρπάθου απαντά σε αιτήματα δημοτών για τα  ανεπιτήρητα παραγωγικά  ζώα τα οποία περιφέρονται στις περιουσίες τους και παραθέτει τις ενέργειες τις οποίες έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. 

– Οι Δήμοι  έχουν την υποχρέωση περισυλλογής  των ανεπιτήρητων παραγωγικών  ζώων. (αρθ.17  ν. 4056/12)

–   Ο Δήμος Καρπάθου μη μπορώντας να περισυλλέξει τα ανεπιτήρητα ζώα με συνεργείο αποτελούμενο  από το δικό του προσωπικό (δεν έχουν τις γνώσεις όπως απαιτεί ο Νόμος), δεσμεύει  κάθε χρόνο μεγάλο ποσό χρημάτων για να αναθέσει  τη  περισυλλογή σε ιδιώτη “εργολάβο”.

–   Ο Δήμος Καρπάθου εξέδωσε  Αριθμό Μητρώου Εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.(Απαραίτητο για την περισυλλογή και διαχείριση).

– Το έτος 2016 κατασκεύασε κατάλληλο χώρο (ποιμνιοστάσιο) στη θέση Πλατύολο Πηγαδίων  για  να   φιλοξενήσει  τα περισυλλεγέντα ζώα.

–   Ο Δήμος Καρπάθου  συντάσσει κάθε χρόνο  μελέτες  τις οποίες  κάνει  γνωστές στους δημότες  και όχι μόνο, για να βρεθεί  “ εργολάβος” για την περισυλλογή.

–  Επειδή, τα τελευταία χρόνια, δεν ενδιαφέρθηκε  κανένας από την Κάρπαθο, ο Δήμος απευθύνθηκε  στα μέσα μαζικής ενημέρωσης  της Κρήτης ζητώντας ΄΄βοήθεια΄΄ από κρητικούς γνώστες του αντικειμένου. (Σχετικό αρχείο υπάρχει στην υπηρεσία μας.)

– Το ενδιαφέρον των Κρητικών  κτηνοτρόφων σταμάτησε  όταν έμαθαν  ότι τα ζώα έχουν ιδιοκτήτη.

Γνωρίζοντας λοιπόν πολύ καλά το πρόβλημα και επειδή όπως  ξέρουμε όλοι οι νόμοι κρίνονται στην πράξη, οχτώ νησιά με πρωτοβουλία του δικού μας  απέστειλαν επιστολές  στο ΓΕΩΤ. Ε. Ε. το οποίο  με τη σειρά του  τις διαβίβασε στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. Οι επιστολές αυτές αφού παρέθεταν το πρόβλημα  περιείχαν και προτάσεις  για τη λύση του.

Εξ αιτίας της πρωτοβουλίας αυτής , πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση στην Επιτροπή της Βουλής για θέματα της Περιφέρειας,  και συμμετείχαν τρείς υπουργοί , βουλευτές και πολλοί εκπρόσωποι διαφόρων φορέων. Το θέμα ήταν η Ανεπιτήρητη Βόσκηση.

Ο Δήμος Καρπάθου  και φέτος (2022) περιέλαβε στον προϋπολογισμό  του ποσό χρημάτων για την περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων από “ εργολάβο”.

Συντάχθηκε  μελέτη (ημερ.11-04-2022), η οποία δημοσιεύτηκε , έγινε το πρωτογενές και η ανάληψη δαπάνης. Το ποσόν για την εργασία αυτή ανέρχεται στις 31.000 ευρώ.

Αναμένουμε το ενδιαφέρον επίδοξων αναδόχων.

Πάντως , σε περίπτωση την οποία γνωρίζεται ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των ζώων τα οποία προκαλούν τις ζημιές, πρέπει να απευθυνθείτε στο Δασονομείο Καρπάθου διότι ο αγροφύλακας , ο οποίος είναι αρμόδιος για περεταίρω ενέργειες,   είναι υπάλληλος της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.