Εξετάσεις για χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Εξετάσεις για χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Την Δευτέρα 21-03-2022 και ώρα 09:00 (εναλλακτικά την επόμενη ημέρα) στην Ρόδο θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. (σχετική ΑΔΑ:62ΜΦ4653ΠΩ-ΟΝ7).
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΟΥΚΑΣ Δημήτριος