Έξι επιπλέον γιατρούς, μεταξύ αυτών Ψυχίατρο και Νεφρολόγο, ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο Νοσοκομείου Καρπάθου

Έξι επιπλέον γιατρούς, μεταξύ αυτών Ψυχίατρο και Νεφρολόγο, ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο Νοσοκομείου Καρπάθου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου της Καρπάθου μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την πλήρωση Ιατρικών θέσεων σε επικείμενες προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας, ως εξής:

I. Νεφρολόγος, με βαθμό Διευθυντή,

II. Αναισθησιολόγος, με βαθμό Διευθυντή

III. Παθολόγος, με βαθμό Επ. Α΄

IV. Ακτινολόγος, με βαθμό Επ. Α΄

V. Ψυχίατρος, με βαθμό Επ. Α΄

VI. Καρδιολόγος, βαθμό Επ. Α΄

2. Την αποστολή της παρούσας στη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου για περαιτέρω ενέργειες.

28.11.2022

Καρπαθιακά Νέα