Έξι προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού στη ΔΕΗ Καρπάθου

Έξι προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού στη ΔΕΗ Καρπάθου
Προσλήψεις προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του άρθρου 4 του Ν.4643/2019 στην ΔΕΗ στον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ)  ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Οι θέσεις για τον ΑΣΠ Καρπάθου όπως περιγράφονται στην αριθ. ΔΕΠΑΝ/Ε.Κ.94105/4625/28-06-2021 Ανακοίνωση της ΔΕΗ Α.Ε. είναι:
1. Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνικών ΜΕΚ οκτάμηνης διάρκειας σύμβαση.
2. Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκλτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, οκτάμηνης διάρκειας σύμβαση.
Για κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τις προαναφερόμενες προσλήψεις, οι Δημότες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο ΑΣΠ Καρπάθου, περιοχή Βρόντη Καρπάθου και την αρμόδια υπάλληλο κα. Σεβαστή Καμπουράκη τηλ. 22450 22588.
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 14 Ιουνίου 2021
 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον σύνδεσμο: