Η Εξώδικη Διαμαρτυρία-Δήλωση-Πρόσκληση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Απερίου προς τον Δήμαρχο Καρπάθου

Η Εξώδικη Διαμαρτυρία-Δήλωση-Πρόσκληση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Απερίου προς τον Δήμαρχο Καρπάθου