Εξώδικο από την εκκλησιαστική επιτροπή προς τον Δήμο, για το λιμάνι οχληρών στη θέση Αγία (Γ)κάρα

Εξώδικο από την εκκλησιαστική επιτροπή προς τον Δήμο, για το λιμάνι οχληρών στη θέση Αγία (Γ)κάρα

Σύμφωνα με πληροφορίες των Καρπαθιακών Νέων σήμερα το πρωι, 24 Νοεμβρίου 2022, έφτασε στο Δήμο Καρπάθου εξώδικο από την εκκλησιαστική επιτροπή, το οποίο αφορά την αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής με θέμα την μελέτης  “Λιμένα Οχληρών Φορτίων Νήσου Καρπάθου” η οποία, ανατέθηκε δε σύμφωνα με την με αριθμό 1002/2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου και κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας κατακυρώθηκε η ανάθεση της μελέτης στο μελετητικό γραφείο «CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε τη 27η Οκτωβρίου του έτους 2021.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ο δήμος αλλάζει δρόμο έπειτα από το εξώδικο της εκκλησιαστικής επιτροπής, η οποία έχει και τα παρακείμενα οικόπεδα στην συγκεκριμένη πρόταση Γιαμίν για το σχεδιαζόμενο λιμάνι! Αύριο, όπως υποστηρίζουν κύκλοι από τη δημοτική αρχή Καρπάθου,  στη Συνεδρίαση της Οκονομικής Επιτροπής θα προταθεί να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Εκκλησιαστικής  Επιτροπής στο προτεινόμενο σχέδιο για την όποια εξέλιξη στο θέμα!

Η 2η λύση, στο Βρόντη, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, σύμφωνα με τον μελετητή, δεν αποτελεί την ιδανική λύση αφού υπερτερεί η θέση στον Βρόντη.

Η δαπάνη κατασκευής των έργων, σύμφωνα με την μελέτη, περιλαμβάνει την εκτίμηση των δαπανών α) ολοκλήρωσης των μελετών β) κατασκευής των προτεινόμενων έργων.

Οι μελέτες αφορούν στις ερευνητικές εργασίες (Τοπογραφική, Βυθομετρική, Γεωφυσική και Γεωτεχνική έρευνα), Ακτομηχανική, Κυματικής διαταραχής, Λιμενική, Συγκοινωνιακή Η/Μ και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στην εκτίμηση των ως αμοιβών έχει συμπεριληφθεί και ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη κατασκευής περιλαμβάνει τις λιμενικές εγκαταστάσεις, τις κτιριακές και τις συγκοινωνιακές υποδομές, όπως αυτές παρουσιάζονται στα σχέδια της μελέτης. Στις καθαρές εκτιμήσεις έχουν προστεθεί το εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και ΦΠΑ 24%.

Με βάση τα παραπάνω η δαπάνη υλοποίησης ανά λύση εκτιμήθηκε σε:

  • ΛΥΣΗ 1 (8.110.000 €). ΒΡΟΝΤΗΣ
    o Δαπάν ημελετών

    o Δαπάνη κατασκευής

  • ΛΥΣΗ 2 (7.610.000 €) ΑΓΙΑ ΚΑΡΑ

    o Δαπάνη μελετών
    o Δαπάνη κατασκευής

:310.000€ :7.800.000€

:310.000€ :7.300.000€

Σύμφωνα με δημότες Απερίου, οι οποίοι το καλοκαίρι είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους, με τον σχεδιασμό στην Αγία Κάρα, είχαν γίνει συζητήσεις, εκεί είχε εκφραστεί σθεναρή αντίσταση για το σημείος και με τη δημοτική αρχή και είχε βρεθεί κοινός τόπος και λύση. Απομένει να δούμε τι τελικά θα αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου.

24.11.2022

Καρπαθιακά Νέα