Ο ΦΑΡΟΣ της ΚΑΡΠΑΘΟΥ είναι γεγονός! Εκδόθηκε η εφημερίδα του Γυμνασίου Απερίου

Ο ΦΑΡΟΣ της ΚΑΡΠΑΘΟΥ είναι γεγονός! Εκδόθηκε η εφημερίδα του Γυμνασίου Απερίου