Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις καθαρισμού στο Τρίστομο από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις καθαρισμού στο Τρίστομο από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

Δελτίο Τύπου

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου ολοκλήρωσε τις δράσεις καθαρισμού στον υγρότοπο του Τριστόμου. Η συστηματική πραγματοποίηση τέτοιων δράσεων σε παράκτιες περιοχές και ειδικότερα σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως το Τρίστομο, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της καλής κατάστασης τόσο των ίδιων, όσο και των ειδών που διαβιούν σε αυτά.

Σε συνέχεια των καθαρισμών που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους στην περιοχή του Τριστόμου, το διάστημα 10 με 12 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός από την περιοχή γύρω από τον υγρότοπο, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί στην παραλιακή περιοχή «Πέρα Λίμνες» και στη θέση «Κατάκολο», όπου βρίσκεται ο παραδοσιακός οικισμός του Τριστόμου. Στις θέσεις αυτές συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος θαλάσσιων απορριμμάτων, λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων και των ανέμων που κυριαρχούν στην περιοχή.

Συνολικά, συλλέχθηκαν περίπου 300 σακούλες με απορρίμματα, κυρίως πλαστικά διαφόρων ειδών, όπως συσκευασίες, μπουκάλια, καπάκια, σακούλες, καθώς και πληθώρα αντικειμένων από σίδερο γύρω από τις κατοικίες.

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε από πενταμελές συνεργείο, με την επίβλεψη και υποστήριξη του προσωπικού και τη χρήση του σκάφους «Σαρία» του Φορέα Διαχείρισης. Τα συλλεχθέντα απορρίμματα, λόγω του δύσβατου της περιοχής, μεταφέρθηκαν αρχικά με το σκάφος στο λιμάνι του Διαφανίου, όπου μεταφορτώθηκαν σε φορτηγό όχημα για τη μεταφορά και εναπόθεσή τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Καρπάθου.

Μέσα από τις δράσεις καθαρισμού έχει επιτευχθεί η αποκατάσταση του οικοσυστήματος της χερσαίας περιοχής του Τριστόμου, στο οποίο ζουν, αναπαράγονται ή το επισκέπτονται σπάνια είδη ορνιθοπανίδας, όπως ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), αλλά και η σημαντική αισθητική αναβάθμιση του τοπίου.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου του Τριστόμου τίθεται η βάση για τη μελλοντική συνέχιση των καθαρισμών.

Η δράση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Φορέα Διαχείρισης για την προστασία, τη διαχείριση και την ανάδειξη ειδών και οικοσυστημάτων στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

pastedGraphic.png

Φωτογραφία 1 Η θέση «Πέρα Λίμνες» πριν τον καθαρισμό (© ΦΔΠΠΔ)

pastedGraphic_1.png

Φωτογραφία 2 Συλλεχθέντα απορρίμματα από τη θέση «Πέρα Λίμνες» (© ΦΔΠΠΔ)

pastedGraphic_2.png

Φωτογραφία 3 Η θέση «Κατάκολο» πριν τον καθαρισμό (© ΦΔΠΠΔ)