Ο Δήμος Καρπάθου αποδέχθηκε την ένταξη στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» αλλά ακόμη δεν τρέχει πρόγραμμα φροντίδας των αδέσποτων!

Ο Δήμος Καρπάθου αποδέχθηκε την ένταξη στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» αλλά ακόμη δεν τρέχει πρόγραμμα φροντίδας των αδέσποτων!

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου κατα τη Συνεδρίαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2022 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ και Αποδέχεται την ένταξη της Πράξης του Δήμου Καρπάθου (Ν. Δωδεκανήσου) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α ́169).

«Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος Καρπάθου δεν έχει καταφέρει να τρέξει πρόγραμμα φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς! Μάλιστα για το 2022  τα περιθώρια όλο και στενεύουν. Με δεδομένο ότι μέσα στον Αύγουστο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2022-2ο23 και σε αυτό προβλέπονται 20.000 ευρώ για τα αδέσποτα τετράποδα σε συνεργασία με τις φιλοζωικές που δραστηριοποιούνται στο νησί. 

30.9.2022

Καρπαθιακά Νέα