Εκπρόσωπος στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελλουζής

Εκπρόσωπος στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελλουζής

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και Ορίζει τακτικό μέλος τον κ. Φελλουζή Μιχαήλ εκπρόσωπος στις γενικές συνελεύσεις του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και αναπληρωματικό μέλος τον κ. Πρωτόπαπα Μηνά.

2.2.2024

Καρπαθιακά Νέα