ΝΕΡΟ Φράγματος: "απόλυτα ασφαλές για χρήση σε επαφή με τον άνθρωπο"

ΝΕΡΟ Φράγματος: "απόλυτα ασφαλές για χρήση σε επαφή με τον άνθρωπο"

Μετά από σχετικό ερώτημα που έθεσε ο Δήμος Καρπάθου στην εταιρία που διαχειρίζεται το νερό στο φράγμα της Καρπάθου δόθηκε επίσημη απάντηση στην οποία αναφέρεται ότι ” δεν έχει καμία τοξικότητα ή επικινδυνότητα για την υγεία και είναι απόλυτα ασφαλές για χρήση σε επαφή με τον άνθρωπο. ”

Σε συνέχεια ενημέρωσης μας σχετικά με την ποσιμότητα του νερού από το Ταχυδιυλιστήριο του Φράγματος στη θέση Σχοινά διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

Το νερό που παρέχεται είναι μικροβιολογικώς απόλυτα σύμφωνο με τη νομοθεσία του πόσιμου νερού και η μόνη υπέρβαση του είναι σε συγκεντρώσεις αλάτων που είναι συνηθισμένες σε υφάλμυρα νερά. Πέραν αυτού δεν έχει καμία τοξικότητα ή επικινδυνότητα για την υγεία και είναι απόλυτα ασφαλές για χρήση σε επαφή με τον άνθρωπο. Αυτό τεκμηριώνεται από όλες τις αναλύσεις που έχουν γίνει ως τώρα (συμπεριλαμβανομένων και αναλύσεων για επιμολυντές όπως βαρέα μέταλλα) και έχουμε στην διάθεση μας.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση.

Φιλικά,

Δρ. Νίκος Υφαντής

Διευθυντής Έργων Επεξεργασίας Νερού & Μέλος Δ.Σ.

 9.2.2023

Καρπαθιακά Νέα