"Ενάλιες γεωπολιτισμικές διαδρομές Κάσου", ένα από τα 13 έργα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

"Ενάλιες γεωπολιτισμικές διαδρομές Κάσου", ένα από τα 13 έργα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
φωτογραφία Νίκη Ευελπίδου
Ένα από τα 13 έργα ανάδειξης χώρων αναγνωρισμένου αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου που χρηματοδοτεί και το 2021 με το συνολικό ποσό των 154.000 η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι στην Κάσο.
Πρόκειται για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Κάσο «Ενάλιες γεωπολιτισμικές διαδρομές Κάσου» (Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών), 8.000 ευρώ (ΑΔΑ:9ΝΓΕ4653ΠΩ-ΓΡΝ).
Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σταθερά υποστηρίζει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, που με το έργο τους αναδεικνύουν τη νησιωτική πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία αποτελεί στοιχείο της νησιωτικής ταυτότητας, καθώς και του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Συμβάλλουμε στη διατήρηση της πολύτιμης πολιτισμικής, εκπαιδευτικής και αναπτυξιακής παρακαταθήκης των νησιών μας.
Ευχόμαστε πολλές επιτυχίες στους αρχαιολόγους και ερευνητές των 13 έργων.