Νοσοκομείο Καρπάθου: Παροχή Οδηγιών προς ασθενείς, επισκέπτες και συνοδούς ασθενών

Νοσοκομείο Καρπάθου: Παροχή Οδηγιών προς ασθενείς, επισκέπτες και συνοδούς ασθενών