Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου: Καταγραφή παράτυπης συμπεριφοράς πολίτη

Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου: Καταγραφή παράτυπης συμπεριφοράς πολίτη

Τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου η υπ’ αρ. Πρωτ. 3643/19-06-2023 αναφορά υπαλλήλου του Γ.Ν. Καρπάθου κ. Μ.Μ. αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της Κυριακής 18ης Ιουνίου :

Τίθεται υπόψη σας:

1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 3642/19-06-2023 ιατρική βεβαίωση όπως αυτή υπεγράφη από τον εφημερεύοντα ιατρό κ. Τ.Π..

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

1.Καταδικάζει απερίφραστα την παραβατική -παράτυπη συμπεριφορά του πολίτη

2. Εξουσιοδοτεί το Διοικητή και τον εκπρόσωπο των ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο κ. Ντειμεντέ Παναγιώτη όπως προβούν σε όλες τις ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

19.6.2023

Καρπαθιακά Νέα