ΚΙΝΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ στο Νοσοκομείο Καρπάθου. 19 έως 21 Φεβρουαρίου 2023

ΚΙΝΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ στο Νοσοκομείο Καρπάθου. 19 έως 21 Φεβρουαρίου 2023