Συμμετοχή του Δρ Γιώργου Σαρρή στο 1ο Συνέδριο της νεοϊδρυθείσας Αφρικανικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας που έγινε συγχρόνως με το 7ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας

Συμμετοχή του Δρ Γιώργου Σαρρή στο 1ο Συνέδριο της νεοϊδρυθείσας Αφρικανικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας που έγινε συγχρόνως με το 7ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας

Ο Δρ Σαρρής με ανάρτηση του στο Facebook αναφέρεται στη συμμετοχή του σε δυο πολύ σημαντικά παγκόσμια συνέδρια στα οποία είχε συμμετοχή:

Ήταν μεγάλη χαρά, έστω και διαδικτυακά για πολλούς από μας, να συμετάσχουμε ενεργά στο κοινό ιστορικό Πρώτο Συνέδριο της νεοϊδρυθείσας Αφρικανικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας που έγινε συγχρόνως με το 7ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας.

Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες για πολλά σημαντικά παιδοκαρδιοχειρουργικά θέματα με συναδέλφους παιδοκαρδιοχειρουργούς από όλο τον κόσμο. Παρουσιάσαμε τις δικές μας τεχνικές και πρωτόκολλα για την διόρθωση της Τετραλογίας Fallot και τα άριστα αποτελέσματά σε μεγάλο αριθμό ασθενών μας.

Επίσης, παρουσιάσαμε την καινοτόμο μεθοδολογία Tεχνητής Νοημοσύνης που έχουμε αναπτύξει, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Δημήτρη Μπερτσιμά του ΜΙΤ, στην Βάση Παιδοκαρδιοχειρουργικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας (European Congenital Heart Surgeons Association – ECHSA Congenital Database). Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει αντικειμενική κσι σκριβή πρόγνωση του χειρουργικού κινδύνου, ως οδηγό για εξατομικευμένη ιατρική ακριβείας (precision medicine), αλλά και την απολύτως αντικειμενική αξιολόγηση των παιδοκαρδιοχειρουργικών κέντρων.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των χειρουργικών επεμβάσεων των παιδοκαρδιοχειρουργικών κέντρων θεωρείται διεθνώς ως η απαραίτητη βάση για τον έλεγχο και βελτίωση της ποιότητας των παιδοκαρδιοχειρουργικών υπηρεσιών την μείωση της θνητότητας και βελτίωση ποιότητας ζωής των καρδιοπαθών παιδιών. Οι νέες μέθοδοί μας της αντικειμενικής αξιολόγησης με αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης έτυχαν ενθουσιώδους αποδοχής και σε αυτό το Συνέδριο. Ήδη η νέα αυτή μεθοδολογία υιοθετείται σε πολλά Ευρωπαϊκά κέντρα. Μάλιστα σχεδιάζεται η χρήση της και σε χώρες της Αφρικής, ως βοήθημα για τόν έλεγχο και την διασφάλιση της ποιότητας των εκεί αναπτυσσομένων παιδοκαρδιοχειρουργικών κέντρων.

Ελπίζω αυτού του είδους οι διαδικασίες αντικειμενικής αξιολόγησης να θεσπιστούν σύντομα και στην Ελλάδα από την πολιτεία σαν απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας των παιδοκαρδιοχειρουργικών κέντρων: το έχουν μεγάλη ανάγκη τα καρδιοπαθή παιδιά και επομένως πρέπει οι σχετικές διαδικασίες να ξεκινήσουν αμέσως.