Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας παρ. Αιγαίου: Κατάρτιση και κύρωση Δασικών χαρτών, ένα έργο υποδομής αναγκαίο όχι μόνον για την Δασική υπηρεσία αλλά για το σύνολο της χώρας

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας παρ. Αιγαίου: Κατάρτιση και κύρωση Δασικών χαρτών, ένα έργο υποδομής αναγκαίο όχι μόνον για την Δασική υπηρεσία αλλά για το σύνολο της χώρας

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ : ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δελτίο Τύπου

Οι δασικοί χάρτες,οι οποίοι αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την ολοκλήρωση του δασολογίου, που επιτάσσεταιαπό το σύνταγμα ήδη από το έτος 1975, επιτέλους βρίσκονται στη διαδικασία ανάρτησής τους για το σύνολο της χώρας μας. Είναι ένα έργο σημαντικό για την καταγραφή και αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας και την απογραφή και προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας. Οι δασικοί χάρτες είναι το αποτέλεσμα της στενής και άριστης συνεργασίας των: Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, Υ.Π.ΕΝ. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Οι δασικοί χάρτες απεικονίζουν διαχρονικά τα πολύγωνα των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, δηλαδή των εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις εκτάσεις) και κατά αυτόν τον τρόπο,προσδιορίζεται με σαφήνεια η οριοθέτηση του χώρου, στον οποίο ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν απεικονίζονται όρια ιδιοκτησιών ή επιλύονται ιδιοκτησιακά ζητήματα.

Μέχρι σήμερα,για τη διαπίστωση του χαρακτήρα μίας έκτασης,έπρεπε να ακολουθηθείη χρονοβόρα διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79,με συνέπεια τις καθυστερήσειςσε επενδύσεις και στις συναλλαγές των πολιτών γενικότερα, υπήρχε αδυναμία άμεσης αντιμετώπισηςτων καταπατήσεων δημόσιας δασικής γης και των αυθαίρετων οικιστικών επεκτάσεων και ήταν έντονο το φαινόμενο της σκόπιμης καταστροφής δασικών οικοσυστημάτων με εμπρησμούς και λαθραίες εκχερσώσεις. Ακόμη,η θέσπιση χρήσεων γης ήταν προβληματική καθώς δεν ήταν οριοθετημένες οι πάσης φύσεως δασικού χαρακτήραεκτάσεις,που αποτελούν περίπου το 65-70% της έκτασης της χώρας.

.

page1image4293209712 page1image4293210032 page1image4293210288 page1image4293716976

Το έργο των δασικών χαρτών λοιπόν δεν πρέπεινα αντιμετωπισθεί ως πρόβλημα αλλά ως ένα πρώτο βήμα για την επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων, όντας το εργαλείο που θα προστατεύσει τον δασικό πλούτο της χώραςμας και ταυτόχροναθα την βοηθήσει,μέσω της βιώσιμης αξιοποίησης των φυσικών πόρων,να επιτύχει επιτέλουςτην πολυπόθητηαειφόρο ανάπτυξη.

Έτσι με την κύρωση των δασικών χαρτών :

 •   η Πολιτεία πλέον μπορεί να προχωρήσει σε Εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και να δώσει λύση σε προβλήματα που ταλανίζουν την χώρα επί δεκαετίες, όπως η οριοθέτηση των οικισμών, οι παράνομεςκαταπατήσεις δημοσίων εκτάσεωνκ.α.
 •   θα υπάρξει επίσπευση όλων των διαδικασιών, αφού παρέχεταιστους πολίτες και σε όλους τους δημόσιους φορείς,άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστες, έγκυρες, διαρκώς ενημερωμένες και χωρίς καμία αμφισβήτηση, πληροφορίες για τον χαρακτήρα και την μορφή των εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικήςνομοθεσίας,με χρήση μάλιστα αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 •   Επιτυγχάνεται η πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση όλων των καταπατήσεων και παράνομων αλλαγών στις χρήσεις γης, με συνέπεια την αποτελεσματική πλέον προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες μπορούν να αναζητηθούν στον ισότοπο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και πιο συγκεκριμέναστον παρακάτω σύνδεσμο :

  http://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

  Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες επιδέχονται διορθώσεων και γι’ αυτό το λόγο προβλέπονται αντιρρήσεις κατόπιν καταβολής τέλους αλλά και ατελώς,καθώς και αιτήσειςπρόδηλωνσφαλμάτων,διαδικασίες που μπορεί ακολουθήσει όποιος δεν συμφωνεί με το περιεχόμενότους.

  Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τουχαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιλογή Γεωτεχνικών, και ειδικότερα της ειδικότητας του Δασολόγου, ως Τεχνικών Συμβούλων, αφού κατέχουν την κατάλληλη κατάρτιση, επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία,προκειμένου να υποστηρίξουν εμπεριστατώμενα και με επιστημονικά δεδομένα τις αντιρρήσεις.

  Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώςκαι το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. ‘Α και Β’ βαθμού, εφόσονέχουν έννομο συμφέρον.

  Οι προθεσμίες των αντιρρήσεωνανά περιοχή αρμοδιότητας των Δ/νσεων Δασώνορίζονται ως εξής:

  Για τους κατοικούν τες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία επεκτείνεται κατά20 ημέρες.

page2image458757648 page2image458757904page2image458758160

Δ/νση Δασών

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία λήξης

Σάμου

05-02-2021

20-05-2021

Λέσβου

page2image4278147296 page2image4278147856

12-02-2021

page2image4278151456

25-05-2021

Δωδεκανήσου

19-02-2021

03-06-2021

Κυκλάδων

05-03-2021

17-06-2021

Χίου

page2image4278046256 page2image4278047808

05-03-2021

page2image4278050624

17-06-2021

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και στα δασοτεχνικά γραφεία.

Τέλος, τα όποια τοπικά ιδιαίτερα προβλήματαπροκύπτουν, παρουσιάζονταιστις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες που τα εξετάζουνμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα και τα διαβιβάζουν αρμοδίως. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας ξεκίνησε η πραγματοποίηση συναντήσεων εκπροσώπων του παραρτήματος μας με τις Διευθύνσεις Δασών, αρχής γενομένης την Δ/νση Δασών Λέσβου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες με τις υπόλοιπεςΔιευθύνσειςΔασών της περιοχής αρμοδιότητας του παραρτήματος Αιγαίου.