Ο Γιάννης Μπέρτος αναπληρωτής Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου μέχρι 15 Ιανουαρίου 2022

Ο Γιάννης Μπέρτος αναπληρωτής Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου μέχρι 15 Ιανουαρίου 2022