Τον λογιστή Γιάννη Παπουτσάκη ευχαριστούν οι Φίλοι Ζώων Καρπάθου (also in English)

Τον λογιστή Γιάννη Παπουτσάκη ευχαριστούν οι Φίλοι Ζώων Καρπάθου (also in English)

Οι Φίλοι Ζώων Καρπάθου θα θέλαμε να εκφράσουμε δημόσια τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μας προς τον λογιστή κ. Γιάννη Παπουτσάκη, για την σταθερή υποστήριξη της Φιλοζωικής μας ως προς την κάλυψη των σημαντικότατων αναγκών που αφορούν την φορολογική μας διαφάνεια.

Η βοήθεια του κ. Παπουτσάκη ήταν καθοριστική για την έναρξη του σωματείου μας, όμως πέρα από όσα μας είχε προσφέρει τότε, από την πρώτη χρονιά μέχρι σήμερα, μας κρατά τα λογιστικά βιβλία και ετοιμάζει και καταθέτει κάθε χρόνο την φορολογική μας δήλωση ώστε να είμαστε σύμφωνοι με την ελληνική νομοθεσία και διαυγείς ως προς τα οικονομικά μας!
Και όλα αυτά τα κάνει αφιλοκερδώς!
Γιάννη σε ευχαριστούμε πολύ!

🇬🇧Animal Friends of Karpathos we would like to publicly express our warm and sincere thanks to the accountant Mr. Yiannis Papoutsakis, for the constant support of our non profit organisation by taking care of our tax liabilities.
The help of Mr. Papoutsakis was decisive for the setting up of our organisation, but beyond what he had did for us back then, from the first year until today, he keeps our accounting books and prepares and files our tax return every year so that we are in compliance with the Greek legislation and transparency of our finances!
And he does all this pro bono!
Gianni, thank you very much!
16.1.2024
Καρπαθιακά Νέα