Πρωτοβουλία του γυναικείου συλλόγου ΣΠΟΩΝ "Η Πρόοδος" για την αποκατάσταση του κοινοτικού μεγάρου

Πρωτοβουλία του γυναικείου συλλόγου ΣΠΟΩΝ "Η Πρόοδος" για την αποκατάσταση του κοινοτικού μεγάρου

Ο γυναικείος σύλλογος ΣΠΟΩΝ η «πρόοδος» προέβη στην διαδικασία της διενέργειας στατικής μελέτης και μελέτης αποκατάστασης ζημιών του κοινοτικού μεγάρου ΣΠΟΩΝ με δικά του έξοδα.

Η κατάσταση του κτηρίου του μεγάρου χρειάζεται άμεσης ριζικής συντήρησης και δομικής επεμβάσεως γιαυτο και ο σύλλογος αποφάσισε να δράσει άμεσα.